[Kníha výborná o přirození a spuosobu čtyř časuov ročních a dvanácti měsícuov…]

Plzeň: Pekk, Jan, 1528. Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. 28.738, A1r–B4r. Editor Čermák, Jan. Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101). Práce vznikla též s podporou projektu Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny (http://madla.ujc.cas.cz).

<<<<<B1rB1v–B2rB2vB3rB3vB4r>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[B3v]číslo strany rukopisusíc jest, dobře jest s mohutnými mluviti, panstvie začíti, duom založiti, boj počíti, hádati se, mejti se, všelikú věc síti, jenž ruosti má, manželstvo tvrditi. Zlé jest v cestu se vydati, novej oděv obléci, srdce a žaludek léčiti, děti ostaviti, posly vyslati. Srdce se obtěžuje, když Měsíc na Lva patří. Tehdáž varuj se krve pouštěti ani přielišně hoduj.

Panna znamenie polední, studené, suché a kalostudené, zemské, noční, samičí. Panuje v břiše. Jeho planeta jest Merkurius. Na němžto když Měsíc jest, dobře jest sieti, zahrady štěpiti, neb na každém obecném znamení, jakožto jsú Blíženci, Panna, Střelec a Ryby, dobře jest s těmi věcmi vuokol jíti, které rostú, oděv nový obléci, přátelstvo jednati. Zlé jest pojíti sobě Pannu za manželku, ale dobře jest vdovu pojíti. Zlé jest na cestu k puolnoci vyjíti, s ohnivými věcmi zacházeti, ryby loviti, střeva hojiti.

Váha jest znamenie východné, vlažné a vlhké, povětrné, pravokrevné, denní, movité, samečné. Panuje v bedrách. Jeho planeta jest Venus. Na němžto když Měsíc jest, dobře jest přátelství jednati, krev pouštěti, traňky přijímati, nové roucho obléci, s kniehami se obierati, na cestu vyjíti k západu slunce, a ty všecky věci, které brzký konec míti mají. Zlé jest ledví a měchýř léčiti, v duom se stěhovati, s mohutnými mluviti, dědictví kupovati.

Štír[n]Štír] Sſtier jest znamenie puolnoční, studené a vlhké, vodné a vodnokrevné, stálé, noční, samičí. Panuje v luonu. Jeho planeta jest Mars. Na němžto když Měsíc jest, neznám, co by dobrého bylo činiti, neb Měsíc jest v pádu a v neštěstí svém; však proto není zlé ryby loviti, boj začíti, na cestu se vydati, obydlí změniti, líkařství[o]líkařství] liekařſtwi přijímati. Zlé jest krev pouštěti, přátelstvo puosobiti, nový oděv obléci.

Střelec znamenie východné, horké a suché, ohnivé a pěnohorké, denní, samečné, jednostajně v běhu jest. Panuje v stehnách. Jeho planeta jest Jupiter. Na němžto když Slunce jest, dobře jest mezi přáteli spojení činiti, ty, jenž v sváru jsú, mieřiti, krev pouštěti, manželstvo puosobiti, ale jeho nedokonávati, na cestu vyjíti k východu slunce, líkařství[p]líkařství] liekařſtwi přijímati, hlavu holiti a mýti se. Zlé jest děti ostaviti, hádati se a pracovati o těch věcech, které s vodou

X
nŠtír] Sſtier
olíkařství] liekařſtwi
plíkařství] liekařſtwi
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 8 měsíci a 25 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).