[Kníha výborná o přirození a spuosobu čtyř časuov ročních a dvanácti měsícuov…]

Plzeň: Pekk, Jan, 1528. Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. 28.738, A1r–B4r. Editor Čermák, Jan. Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101). Práce vznikla též s podporou projektu Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny (http://madla.ujc.cas.cz).

[B1v]číslo strany rukopisu

Tabule o pouštění krve z žil i baňkami, v nížto poznáš, kterú žílu zatíti anebo z kterého údu baňkami máš pouštěti proti všelikterakému neduhu. Zachovaje takový spuosob, znamenaj čáru, od které ta koli žíly anebo údu jde. Pohledě na počet u té čáry, hledaj na druhém listu tomu rovného počtu a čti, co jest při tom počtu; tak zvíš užitek z té žíly anebo z údu pouštění

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek[3]Obrázek mužské postavy s vyznačením míst pro pouštění krve

[B2r]číslo strany rukopisu

I Žílu na čele dáti zatíti užitečno jest proti bolesti hlavě a bolesti polúhlaví, proti otoku očí, otoku pleny mozkové, z které nemoc pominutí s smyslem přirozeným přichází. A pouštění z té žíly krev množí i posiluje.

II Dvě žíly zviňky neb žídoviny, z ních pouštěti dobře jest proti zalévaní očí a bolesti uší.

III Žíly dvě v koutě očí užitečno jest zatíti k zraku a proti bolesti uší.

IIII Z žíly na svrchku nosu pustiti užitečno jest tekutýma[h]tekutýma] tukutyma očima.

V Ze dvou žil z nosu pouštíme proti obtížení hlavy.

VI Žílu zadní v hlavě zatíti užitečno proti bolesti přední částky hlavy a proti uleknutí anebo úrazu smysla až do omdlenie.

VII Z žíly za ušima pustiti dobře jest proti mrákotám v zraku a proti jiným bolestem očí.

VIII Dvě žíly v týlu zatínáme proti obtěžování hlavy a proti smysla pozbytí.

IX Baňky v týlu posazené zahánějí dnu očí, ale činí zlú pamět, neb týl jest stanoviště paměti, kteréž baňky zemdlévají.

X Z dvú žíl pod jazykem pouštíme proti bolesti zubóm a bolesti čelistníku a proti reumě anebo flusóm z hlavy.

XI Žíla pod bradú užitečna pouštěti proti bolesti očí a proti neštovicóm na tváři a svrabóm v nosu.

XII Baňka pod bradou užitečna proti bolesti zubóm, bolesti hrdla a tváří, a čistí hlavu i čelist.

XIII Ze dvú žíl v hrdle pouštíme pro zbytí zlých vlhkostí a proti flusu očí.

XIIII Z žíly okružné pouštěti máš proti bolesti plic, bolesti prsuov, bolesti bránice prsní, také proti dušnotě.

XV Hlavní žílu zatínáme proti bolesti hlavy a nadutí očí a proti bolesti plecí.

XVI Medianu žílu zatneš proti bolesti hlavy, proti bolesti žeber a bolesti žaludku.

XVII Žílu, jenž sluje bazilika, pouštěti dobře jest proti bolesti jater a lopatek plecních, proti bolesti slezeny a proti krvotoku z nosu.

XVIII Žílu hlavní v pravé ruce zatíti dobře jest proti všelikteraké bolesti očí a uší, když krev jest příčina bolesti uší, proti bolesti hrdla a jazyku.

X
htekutýma] tukutyma
3Obrázek mužské postavy s vyznačením míst pro pouštění krve
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 8 měsíci a 27 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).