Maiestas Carolina, rukopis C

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V C 9, 187r–199r. Editor Jamborová, Martina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

Elektronická edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092

[Generovaný obsah]

{v kostky aby nejhráli}marginální přípisek mladší rukou nahoru roste, ktož své poddané lidi k dobrým obyčejóm připravuje, aby netratili sbožie přirozeného. I což jest na kniežeti duostojnějšieho, než aby svuoj lid k dobrému vedli a pokoj jemu činili. A protož my Karel zajisté vědúce, že v našem českém království od dávna děje se zlý obyčej na škodu mnohých našich věrných, točišto v kostky hranie, jenž sobě mají za kratochvíl, ana psota a škoda jim i jich věrné čeledi z toho pocházie. A protož tiemto ustavením věčně zapoviedáme, aby žádný člověk v kostky ani v žádnú jinú hru přielišně a škodně nehrál na žádný dluh ani na které rukojemstvie neb na své dědictvie, sliby žádnými se nezavazuje, pod pokutú tolikéž ztracenie do našie komory.

Ustavenie o přestúpení hry kostečné

My Karel ciesař svobodně odpúštiemy každému v našem českém království, ktož by chtěl hráti v kostky pro kratochvíl, aby hrál o hotové penieze až do kopy grošóv odečtených a nic viece. A ktož by neměl hotových, aby jeden druhému nepójčel na hru ani jeden s druhým hrál na dluh. A ktož by to ustavenie přerušil pójčuje druhému, aby byl bez toho, což pójčí, a do našie komory aby propadl tolikéž. Item ktož by se dlužil na hru, aby tolikéž propadl do našie komory a k tomu aby neplatil přes kopu nic viece.

Ustavenie o rozdávaní dědiny

Našich věrných sbožie,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).