Maiestas Carolina, rukopis C

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V C 9, 187r–199r. Editor Jamborová, Martina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

Elektronická edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092

[Generovaný obsah]

dědiny i práva ustavena a našemu království a panství poddána, ješto jsú v mezech našeho královstvie položena v kteréž kolivěk straně bliz neb daleko. Toho jest práva jistota, že jsú ke cti královské a k obecnému dobrému vysazena pro příhody budúcích časuov k obraně a k bezpečenství, aby služby a pomoce naše k králově komoře s těch dědin rostly a šly a nikdy nezahynuly.

A protož tiemto ustavením zapoviedámy, aby náš žádný zemenín, kteréhož by kolivěk řádu byl, buď šlechtic nebo vladyka nebo panoše služebný, nemá dáti ani směniti svých dědin v ruce mrtvého člověka, ješto by služby královy i jiný řád zemský pro to rozdánie koruně české hynulo. A pakli by kto mimo to ustavenie své dědiny dal, aby ihned ty dědiny z práva na krále spadly plnú mocí.

Ustavenie o šibalství

Našeho královstvie láska a milost, ješto máme k našim věrným zemanóm, nás ponúká k tomu, abychom jim pokoj bezpečný zjednali v našem českém království. A protož doptavše se zlého obyčeje mezi kniežaty a šlechtici, že někteří navedením diábelským činie sobě smlúvy spolu proti druhým kniežatóm a šlechticóm a toho potvrzují mezi sebú listy rozličným a přísahami, a skrze to mnoho mordu lidského i jich sbožie spálenie a mnoho se zlého děje.

A protož my netoliko to staviti chtiec, ale věčně z kořen vykopati,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).