Maiestas Carolina, rukopis C

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V C 9, 187r–199r. Editor Jamborová, Martina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

Elektronická edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092

[Generovaný obsah]

{o slibu nehodném, ješto se někto zavadí k lúpežníkóm a k zlodějóm}marginální přípisek mladší rukou věrných častokrát slyšiec, že lotrové, zlodějie, zběhové a lúpežníci v našem českém království od dávných časuov rozmohli sú se byli, ale s boží pomocí již jsme jich diel shladili pomstú meče a provaza. Avšak nemohúce všeho vyčistiti ještě slyšíme, že někteří zlí a zúfalí jsú v našem českém království, ješto dobré lidi netoliko lúpie, berúce jich sbožie, ale jímajíce je vsázejí je v rozličné vězenie, aby je šacovali a nuzili pro penieze. A oni pro velikú núzi od nich se vyrukují a slibují pod věrú a pode ctí, aby jim určené penieze dali, neb se zase postavili v jich vazbu a v mučenie. A tak mnoho dobrých, jedni pro bázen, druzí pro svú sprostnost své sliby plnie těm zlým lidem.

A protož chtiec a žádajíc svým věrným pokoj v našem českém království zjednati, tiemto ustavením zapoviedáme věčně, aby těch slibuov žádný dobrý neplnil, neb ty sliby umořujem, aby žádné moci neměly. A nad to aby lepšie jistota byla, ustavujem a přikazujem, když by kto k těm zlým lidem a lotróm přes tuto zápověd plnil a což by jim dal, aby tolikéž propadl do královy komory, neb to slušie, když kto obranú dobrú zhrdá a sám se škody dopúštie, aby měl dvojí pomstu pro své netbánie, a na těch zlých lúpežníciech aby byla pomsta podlé jich zaslúženie, jakož jest ustaveno v našem českém království od dávných časuov.

Ustavenie o hře kostečné

Chvála a čest každého kniežete

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).