Černý, Jan: Spis o nemocech morních, kterak se mají lidé chovati před tím i po tom času

Litomyšl: Olivetský z Olivetu, Pavel, 1506. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 G 54, A1r–H2r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Ane[C2r]číslo strany rukopisubo stlúci na prach a na topeničce ráno přijímati, jakož svrchu položeno.

Já chválím lidem mladým, pěnokrevným, času letnieho najužitečnější věc býti pro zachovánie od kazu mornieho lektvaře ruožové s cukrem dělané a sluncem kvašené s skořicí, s květem a s hřebíčky i s zlatem smiešené ráno vždy požívati, užitkuov té lektvaře pro ukrácenie nepíši. Lidem letním času všelikého, ješto sú přirozenie studeného, také času zimnieho i mladým, té lektvaře s dryákem a s zlatem smiešené, ráno přijímati radím, velmi mocně srdce hájie od porušenie zlého povětřie. Zajisté toto v rozumu měj, že lékařstvie tato i jiná těm podobná tak prospievají, jakž kto jest od zlých vlhkostí svrchním lékařstvím vyčištěn. A tak, jsa čisté krve, stojí v slušném a skrovném chování[ag]chování] chowanie, škodlivých věcí vystřiehaje se. I takovým lékařstvie nynie psána prospievají, ale lidem nečisté krve, obžerlivým malého jsou užitku.

[C2v]číslo strany rukopisu

Vo věcech voňavých

Nositi v rukú nětco voňavého jest prospěšné. A ty věci sou mnohé i rozličné, strojené v apatékách z ambry a z jiných věcí voňavých bohatým dělají se k času zimnímu nebo letniemu, jakž povětří příčinu dává. Chudie mohú hřebíčky vařiti v uoctě a zavázati je v šatku i voněti. Anebo jalovec, pelyněk, koriandr anebo kozlík, u víně anebo v uoctě některé z těch namočiti a nositi v šatku anebo v tom víně húbu vomočiti a voněti. Vocet smiesiti s ruožovú vodú a s rojovníkovú. V tom spongií vomočiti a voněti, v akvamvitecizojazyčný text šátek vomočiti a voněti. Také sám pelyněk zelený nositi. Květ kariofilátový, basiliku, jakž by čas a povětřie žádalo, to vybrati sobě. Vuoně silná hlavě plné bolest zbuzuje i musí prvé hlava vyčištěna i posilněna býti slušnú zprávou. Tělo také aby čisté držáno bylo, po jiedle ne ihned příliš často voněti. Neb tudy se hlava velmi naplňuje, ale ráno a před večeří najvíce voněti.

X
agchování] chowanie
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 19 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).