Černý, Jan: Spis o nemocech morních, kterak se mají lidé chovati před tím i po tom času

Litomyšl: Olivetský z Olivetu, Pavel, 1506. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 G 54, A1r–H2r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

provie[B3r]číslo strany rukopisuvaném a nevzavřitém. A ráno proti slunečnému východu vokna otevříti, aby slunce do pokoje vešlo a povětří v něm vyčistilo. Polednieho větru střež se a na poledne voken neotvieraj. Večer vždy vokna k puol noci otvieraj, ať vietr puolnoční tvé obydlí provievá, neb ten vietr jest najzdravější[u]najzdravější] nayzdrawiegſſie a svým provievaním nakaženie zahání. Potom východní[v]východní] wychodnie vietr a po něm západní[w]západní] zapadnie, polední[x]polední] Polednie najhorší, neb jest příčina mornieho kazu. Protož dobré životné jest v povětří[y]povětří] powietřie svobodném časem i provievaném větry puolnočními[z]puolnočními] puolnočnim, bydliti vzdálen jsa od miest nakažených, vodnatých, bahnitých, jezerních[aa]jezerních] Gezerniech, močidlných, rybničných i všelikých vod stojatých, z nichžto ustavičně páchnú parnosti smrduté povietřie porušujiecé, příčinou jsúce lidem mnohých i smrtedlných nemocí, i ti také, starými rybníky hýbiece, je rozšiřujiece, jiné vzdělávají, sou záhubce mnohých lidí. A tak hornatá miesta, jenž k pulnoční straně visí, sou najzdravější bydlení.

Též duom, v němž [B3v]číslo strany rukopisubydlíš, ať jest od krchovuov[3]poškozená stránka, slovo doplněno podle tisku 1530 vzdálen, od kutlofuov, masných krámuov, smradařuov, kožešníkuov, mydlářuov, ješto posvěty smrduté propúštějí, od smradu rybničieho, lnuov, konopie, příkopních vod, pomyjí, zelnieho i tun zelních, hnojuov, zvláště svinských, maštalí, stáje i všelikých mrch, psuov umrlých i živých, koček, krav zmrlých a těm věcem podobné.

Povětřie svého příbytku tiemto všelikého času mornieho muožeš opravovati: vařiti v uoctě pelyněk a ruoži, tím kropiti. Anebo vzíti vocet s ruožovú vodou smiešený, v tom květ muškátový vařiti a pokoj pokropiti. Opět vzieti vína vonného jako muškatele anebo malvazí a přiliti k němu vody rojovníkové a ruožové, tím polévati. Vařiti kuory pomorančové v uoctě a kropiti, dobré jest, také vodou ruožovou s kafrem v horku. Též koriandr a hřebíčky anebo bobek, vařiti u víně s uoctem smiešeném, kropiti jest užitečné. V komoře těchto vonných bylin i do luože nastlati: pelyňku, rmenu

X
unajzdravější] nayzdrawiegſſie
vvýchodní] wychodnie
wzápadní] zapadnie
xpolední] Polednie
ypovětří] powietřie
zpuolnočními] puolnočnim
aajezerních] Gezerniech
3poškozená stránka, slovo doplněno podle tisku 1530
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 24 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).