Černý, Jan: Spis o nemocech morních, kterak se mají lidé chovati před tím i po tom času

Litomyšl: Olivetský z Olivetu, Pavel, 1506. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 G 54, A1r–H2r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[B4r]číslo strany rukopisuvonného, ruože, rojovníku, nardusu zahradnieho, majorány, basiliky, kariofilátuov, réví vinného s listím zeleným, květu lipového, saturejí, dobrúmysl, mateří doušku. A těm věcem podobné a octem je skropiti muožeš. Také i časem obnovovati, staré vyvrha. Neb vuoně srdce i moci jeho posilňuje a krev čistí i duchy životné očerstvuje a všeho člověka k veselí zbuzuje. Pokoj čistě vymésti, vonných a čistých věcí naklásti, zakúřiti, najprvé otevra všecka vokna i dveře, pelynkem anebo jalovcem. Potom, když by to povětřie s tím dýmem vyšlo ven, zavra okna, vonnými věcmi muožeš kúřiti, chceš-li. Kadidlem, myrú, storacem, kalamitú anebo trociškami. A liptu muškátovú anebo galí i jiným složením apatečním, jakožto svíčkami k tomu strojnými. Také oheň v pokoji mieti z dřieví dobrého, dobré jest, neb jím povětřie šlechtí[ab]šlechtí] ſſlechtie se. Hlukuov lidských kostelních, [v]text doplněný editorem lázniech, krčemních, rathúzních, hromadních, též mluvenie mievati s těmi, ješto, [B4v]číslo strany rukopisunakaženým sloužiece, s nimi obcují, pilně střež se, nebo jich, i osoba, i šaty, páchnú hlízovatým smradem a snadně […]text doplněný editorem[4]poškozená stránka nakažují.

Kromě domu […]text doplněný editorem[5]poškozená stránka mezi lidmi, takto se opatruj

Z domu mezi lidi vjieti chtěl, […]text doplněný editorem[6]poškozená stránka tehdy vezmi dryáku v usta málo a po ustech i okolo zubuov jazykem rozetři. Anebo akvamvitecizojazyčný text dobré, několiko krůpějí v malvazí přijieti. Též toto ráno požívati jest zdravitedlné dobré: vzieti květu borákového suchého, květu muškátového, ruože pozemé poupat, sandalu červeného, šafránu několik pérek, kafru jako dvě zrně semenečné. To zavázati a do vína dobrého vložiti. Potom zlaté pléšky rozpalovati a v tom víně je hasiti, jest srdečné posilněnie i jeho podstatných duchóv, bráně od nakažení všelikého jedu mornieho i jiného, benátského neb vlaského. I ráno vzieti topeničku bielého chleba, vomočiti ji v tom víně a tímto prachem posýpaje i sniesti: vezmi dřevo aloes, kubeb, kardamomum,

X
abšlechtí] ſſlechtie
4poškozená stránka
5poškozená stránka
6poškozená stránka
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 21 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).