[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<382383384385386387388389390>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[386]číslo strany rukopisuna hrdle pověsiv, nosil. Jeho také lože popel a žíně byla. Proňežto sě o ňem píše, jež jeho svatý život tak jest byl ukrutný, ež[aip]] z[1215]oprava naznačena Hankou podle znění ostatních rukopisů by nebyl svatými divy potvrzen, nikte by tomu uvěřiti nemohl. A také což jest divuov buoh skrzěň[1216]původně zapsáno ſkrzien, i vyradováno učinil, kto by byl jeho svatosti nepřědeznal, vše by byl to sobě za omyl početl.

To sě také o ňem čte, jež jeden čas v jednom domu když bieše večeřal[1217]večeřal: weczeral[1218] Hanka podtrhl jako nestandardní zápis ř, počěchu opět znova stoly ubrusy přikrývati. Tehda svatý Germanus otáza: Komu to stuol připráviete? Oni odpověděchu: Připráviemy oněm dobrým hostem, ješto v noci chodie. To uslyšav svatý German, bedlivě těch hostí čakal, chtě viděti, kací by byli. V tu hodinu uzřě, ano diábli v člověčiej tváři v duom jdú, jimžto inhed boží mocí přikázav, aby sě z domu nehýbali, všichnu čeled vzbudil i otázal, znají li ty jisté hosty. A když jemu pověděchu, ež sú jich súsědi a súsědy, káza svatý German všiej čeledi do jich domóv jíti. Tehda oni šedše, všěcky súsědy doma nalezli. A tak nalezeno, ež diábli po domiech chodiece, lidmi obluzováchu[1219]podtrženo, Hankova excerpce. Ty diábly svatý German z domu boží mocí zahnal.

Jeden také čas do britanské země jdúc, jeden učenník svatého Germana na cěstě sě roznemohl[1220]rukopis na tomto místě poškozen vlhkostí, písmena „emohl“ dopsána Hankovou rukou a v tom městě, jemužto[1221]rukopis na tomto místě poškozen vlhkostí, písmena „emuzto“ dopsána Hankovou rukou Cormandora[1222]rukopis na tomto místě poškozen vlhkostí, písmena „Corm“ dopsána Hankovou rukou dějí[1223]rukopis na tomto místě poškozen vlhkostí, písmena „yegy“ dopsána Hankovou rukou, sleh[1224]rukopis na tomto místě poškozen vlhkostí, slovo dopsáno Hankovou rukou i[1225]rukopis na tomto místě poškozen vlhkostí, slovo dopsáno Hankovou rukou umřěl[1226]rukopis na tomto místě poškozen vlhkostí, slovo dopsáno Hankovou rukou, a tu pochován[1227]rukopis na tomto místě poškozen vlhkostí, písmena „chowan“ dopsána Hankovou rukou. A[1228]rukopis na tomto místě poškozen vlhkostí, slovo dopsáno Hankovou rukou když[1229]rukopis na tomto místě poškozen vlhkostí, slovo dopsáno Hankovou rukou sě zasě z Britanie[1230]rukopis na tomto místě poškozen vlhkostí, slovo dopsáno Hankovou rukou vrátil[1231]rukopis na tomto místě poškozen vlhkostí, slovo dopsáno Hankovou rukou, kázal[1232]rukopis na tomto místě poškozen vlhkostí, písmena „ka“ dopsána Hankovou rukou rov toho[1233]rukopis na tomto místě poškozen vlhkostí, slovo dopsáno Hankovou rukou svého[1234]rukopis na tomto místě poškozen vlhkostí, slovo dopsáno Hankovou rukou učenníka[1235]rukopis na tomto místě poškozen vlhkostí, písmena „vc“ dopsána Hankovou rukou odkopati a[1236]rukopis na tomto místě poškozen vlhkostí, slovo dopsáno Hankovou rukou jeho[1237]rukopis na tomto místě poškozen vlhkostí, slovo dopsáno Hankovou rukou jménem[1238]rukopis na tomto místě poškozen vlhkostí, počáteční písmeno „g“ dopsáno Hankovou rukou zavolal a řka: Kak[1239]rukopis na tomto místě poškozen vlhkostí, slovo dopsáno Hankovou rukou sě máš, chceš ješče se mnú na světě popracovati? Tehda ten ožil učenník a k svatému Germanu promluvil a řka: Dobréť bydlo mám, nechciť sě opět na svět vrátiti. Svatý German vecě: Milý synu, a ty tu u bozě odpočívaj. V tu hodinu inhed

X
aip] z
1217večeřal: weczeral
1215oprava naznačena Hankou podle znění ostatních rukopisů
1216původně zapsáno ſkrzien, i vyradováno
1218 Hanka podtrhl jako nestandardní zápis ř
1219podtrženo, Hankova excerpce
1220rukopis na tomto místě poškozen vlhkostí, písmena „emohl“ dopsána Hankovou rukou
1221rukopis na tomto místě poškozen vlhkostí, písmena „emuzto“ dopsána Hankovou rukou
1222rukopis na tomto místě poškozen vlhkostí, písmena „Corm“ dopsána Hankovou rukou
1223rukopis na tomto místě poškozen vlhkostí, písmena „yegy“ dopsána Hankovou rukou
1224rukopis na tomto místě poškozen vlhkostí, slovo dopsáno Hankovou rukou
1225rukopis na tomto místě poškozen vlhkostí, slovo dopsáno Hankovou rukou
1226rukopis na tomto místě poškozen vlhkostí, slovo dopsáno Hankovou rukou
1227rukopis na tomto místě poškozen vlhkostí, písmena „chowan“ dopsána Hankovou rukou
1228rukopis na tomto místě poškozen vlhkostí, slovo dopsáno Hankovou rukou
1229rukopis na tomto místě poškozen vlhkostí, slovo dopsáno Hankovou rukou
1230rukopis na tomto místě poškozen vlhkostí, slovo dopsáno Hankovou rukou
1231rukopis na tomto místě poškozen vlhkostí, slovo dopsáno Hankovou rukou
1232rukopis na tomto místě poškozen vlhkostí, písmena „ka“ dopsána Hankovou rukou
1233rukopis na tomto místě poškozen vlhkostí, slovo dopsáno Hankovou rukou
1234rukopis na tomto místě poškozen vlhkostí, slovo dopsáno Hankovou rukou
1235rukopis na tomto místě poškozen vlhkostí, písmena „vc“ dopsána Hankovou rukou
1236rukopis na tomto místě poškozen vlhkostí, slovo dopsáno Hankovou rukou
1237rukopis na tomto místě poškozen vlhkostí, slovo dopsáno Hankovou rukou
1238rukopis na tomto místě poškozen vlhkostí, počáteční písmeno „g“ dopsáno Hankovou rukou
1239rukopis na tomto místě poškozen vlhkostí, slovo dopsáno Hankovou rukou
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).