[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<287288289290291292293294295>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[291]číslo strany rukopisuchvátista a plačíc radoščěmi[804]podtrženo, Hankova excerpce, ji vzcělovasta. K nimažto matka povědě, jich ješče nepoznavši: Co tiem mieníta? Miesto nížto svatý Petr odpovědě: Tvá syny sta, ještos mněla, by sta byla utonula. To matka uslyšěvši, velikými radoščěmi[805]podtrženo, Hankova excerpce omdlevši, na zemi padla a tu s synoma plačíc, dlúho ničěvši[806]podtrženo, Hankova excerpce, počě jí tázati: Kak váma buoh pomohl, že sta neutonula? K tomu matcě odpověděsta: Když sě koráb o skálu roztroskota, jedné sě dsky veliké polapichva[807]podtrženo, Hankova excerpce, tu nají jedni přievozníci mořtí nalezú, v svú lodí nás vsadivše, jména nám jiná vzděvše, jednéj cnéj vdově nás prodali, jiežto Justina jmě bieše. Ta o nás jako o svých syniech péči měla, k učení nás připravila a nás cně mnoho časóv chovala. Tu v umění prospěvše, jednomu čarodějníku v Jerusalemi sě přikázachom, a když ho falešného seznachom, pryč od ňeho jidom a k našemu milému mistru, svatému Petru, sě přikázachom skrzě naučenie Zacheovo, jehožtoš[808]jehožtoš: gehoztos smy i dnes učenníci.

Nazajtřie s těmi třmi[809]podtrženo, Hankova excerpce bratřenci, s Klimentem, s Aquilú a s Nicetem, svatý Petr modlit sě bohu ottad nedaleko otjide. Nahodi sě jim jeden muž starý chudé postavy i promluvi k nim a řka: Líto mi vás, bratřie milá, neb pod dobrým úmyslem velmi vás hýřiec[810]podtrženo Hankou, in margine různočtení „tišt. bludiec“ vizi, ani jest buoh, ani jest čemu na světě sě modliti, ani jest od které moci vyšie přědjednánie[811]podtrženo, Hankova excerpce čeho na světě, ale vše, což sě děje, to náhodú přichodí a od hvězdné[812]podtrženo, Hankova excerpce svrchnie moci. Jakžto sem já sám v sobě pokusil, jenžto sem nade všě učený v tom umění, u věščbách[813]podtrženo, Hankova excerpce. Protožť razi, nebluďte, leč sě vy modlte, leč nic, což vaše přirozenie svrchnieho osúzenie nese, to sě vám stane i přihodí. Tehda svatý Kliment naň vezřěv, počě sě domnievati, jakžto by toho člověka někda vídal. V tu dobu svatý Petr ponuce[814]podtrženo, Hankova excerpce svatému Klimentu s bratřencoma, aby sě s tiem člověkem pohádali a jemu, jež jest božie přědjednánie[815]podtrženo, Hankova excerpce v tohoto světa věcech,

X
808jehožtoš: gehoztos
804podtrženo, Hankova excerpce
805podtrženo, Hankova excerpce
806podtrženo, Hankova excerpce
807podtrženo, Hankova excerpce
809podtrženo, Hankova excerpce
810podtrženo Hankou, in margine různočtení „tišt. bludiec“
811podtrženo, Hankova excerpce
812podtrženo, Hankova excerpce
813podtrženo, Hankova excerpce
814podtrženo, Hankova excerpce
815podtrženo, Hankova excerpce
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 25 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).