[povídka o Bruncvíkovi, rukopis Baw]

Biblioteka Narodowa (Varšava, Polsko), sign. BN 12594 II, 1r−15v. Editoři Svobodová, Andrea, Černá, Alena M. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

[5r]číslo strany rukopisuvieru velikú Bruncvíkovu, padna na zemi i bude odpočívati, neb jej san velmi bieše ubila. A Bruncvík vždy se s[e]s] z saní tepieše a již s nie šest hlav obrubal bieše. Tuť se tepruv san právě rozhněva i poče Bruncvíka převelmi opalovati a k zemi plamenem mnohokrát porážeti, takže jej bieše převelmi umdlila, že již s velikú núzí se bránil. Tehdy lev vida také, ano jemu těžko, rozběhna se hněvy velikými a roztrhne ji na poly a na malé fleky a na kusy ji rozmece. Věda Bruncvík sílu do něho tak velikú, poče se lva převelmi báti, aby jemu též neučinil, i pójde pryč, chtě lva rád zbýti. Ale lev pro nic jeho nechtěl ostati, neb kamž se kolivěk Bruncvík obrátil, vždy za sebú lva viděl. A kdež kolivěk několiko dní šel ve dne i v noci, zdali by mohl odbyti jeho. Nabrav [s]text doplněný editorem sebú žaludóv a bukve v ňadra, jenžto ztravy jiné nemějieše, i vstúpi na vysoké dřevo, zda by v té chvíli lev kam odšel, aby on, sejda dolóv, i šel pryč. Tu na tom dřevě sedieše tři dny a tři noci a lev vždycky sedieše pod[f]pod] po tiem dřevem na nohách, hlédáše vzhóru. Tomu lvu toho pře[5v]číslo strany rukopisuvelmi žel bieše, že jemu Bruncvík nevěřieše, a v té žalosti lev zařva tak silně, až se všecka země třesieše. A Bruncvík velikými strachy dolóv upade i ztluče se velmi, že sebú hnúti nemohl. Vida to lev, odběhna rychle[g]rychle] rychlie i nakopa kořenie, jakož on věděl, přinese v ustech, rozžije i obklade Bruncvíka, takže u malé chvíli zhoji se. Tu opět Bruncvíka zlé bylo potkalo, neb z vysokého dřeva dolóv upadl, ale jakž jemu lev dopomohl, tak lva převelmi miloval. Ale ještě jemu vždy právě neuvěřil. A když bieše po tom úrazu, sedě Bruncvík u veliké mdlobě od hladu, nemaje co jiesti. A vida lev hlad na něm, běžav i uhoni srnu, přinesa i roztrhne na poly a vloži v usta. I poče tak horce tu srnu péci jako v najhorčejší peci, a vyjma i položi předeň. Vida již Bruncvík velikú vieru lvovu, bude jeho převelmi milovati. A lev poctivě zpolehna, položi jemu hlavu na luonu. A Bruncvík bude jej hladiti a krotiti. A potom posíliv se Bruncvík, vstana i pojide mezi lesy do lesa, s hory na horu. A tak opět bude blúditi plna tři léta

X
es] z
fpod] po
grychle] rychlie
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).