Pseudo-Bernard z Clairvaux: [List o řádné správě hospodářství]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV E 6, 164v‒169r. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu č. LM2015081 „Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS).

[167v]číslo strany rukopisunynie prodati chcete, co mě chválíte?“ A sluhu, kterýž z lehké věci a brzce se zastydí, miluj ho jakožto syna svého.

[18]znaménko oddělení smyslového celku Chceš li stavěti duom svój, vediž tě k tomu pilná potřeba, ale ne žádost. Nebo žádost stavenie, ač jedno ustavíš, ne proto žádost pomine. A tak přielišné a nepotřebné žádosti stavenie co čekají? Jedno toho ustaveného prodánie. A tak duom nebo věže dokonalá – měšec a truhla vyprázdněná. Pozdě, ale velmi člověka činí múdra.

Chceš li co a měníš, varuj se, aby dielu dědictvie svého sebe silnějšiemu neprodával, ale raději nižšiemu a chudšiemu. Ale chceš li všechno prodati, daj tomu, ktož viec dá. Ale lépeť jest těžký hlad na čas trpěti než dědictvie své prodati, než v lichvy a v škody vniknúti, neb lichva jest jed dědictvie a jest tajný a chytrý lotr a zloděj, jenž jiné mluví a jiné miení. Nic nekupuj vespolek silnějšieho. Malého a chudšieho súseda trpělivě zachovaj a drž ho vedlé sebe, aby toho neutiskna i nevsadil sobě silnějšieho.

[19]znaménko oddělení smyslového celku Tázal s’ mne také o pití vína. Ktož [v]text doplněný editorem mnohém a v rozličném víně a v hojnosti krmiech skroven a střiez[168r]číslo strany rukopisuliv nenie, tenť zemský buoh jest. Opilstvie nic spravedlivějie neučiní, než když opilý padne v bláto neb v lúži, až nad ním kruopě zejdú. Protož učiješ li v hlavě víno, hledajž radějí snu než mluvenie. Neb opilý čím se viece řečí vymlúvá, tiem své opilstvie viec oznamuje a zjevuje. Najohyzdnějšie opilstvie jest na člověku mladém.

[20]znaménko oddělení smyslového celku O lékařích. Varuj se od lékaře, kterýž nenie dobře zkušený. Ač pak i mnoho uměl by, varuj se lékaře opilého a toho, jenž se chce na tobě učiti a zkusiti, aby potom jiného uměl v témž neduhu zhojiti.

[21]znaménko oddělení smyslového celku Psíkóv velmi malých nechať kněžé bohatí a královny chovají, ale psi strážní požitečni sú, ale psi lovčí tak mnoho nebo viece stojie, než užitku přinesú.

[22]znaménko oddělení smyslového celku Máš li syna, úředníka nad svým sbožím nečiň jeho, neb snad počna vlásti i nechtěl by potom vladařstvie postúpiti. A také těžší počet s synem než s jiným, neb maje sbožie v rukú, spieš se jme utracovati i mrhati.

[23]znaménko oddělení smyslového celku Protože se k tobě již blíží starost, radímť, aby se raději bohu než synóm poručil. A činíš li rozkázanie, radímť, najprvé sluhám svým a věřitelóm zaplatiti kaž prvé než knězi.

X
18znaménko oddělení smyslového celku
19znaménko oddělení smyslového celku
20znaménko oddělení smyslového celku
21znaménko oddělení smyslového celku
22znaménko oddělení smyslového celku
23znaménko oddělení smyslového celku
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 7 měsíci a 22 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).