Pseudo-Bernard z Clairvaux: [List o řádné správě hospodářství]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV E 6, 164v‒169r. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu č. LM2015081 „Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS).

[169r]číslo strany rukopisua řád[30]nejisté čtení slova z důvodu rozpitého inkoustu, obdobně i dále hospodářstvie a potom vymlúvají se neštěstím[31]nejisté čtení slova, když netbáním v škodu padnú[32]nejisté čtení slova. A protož[33]nejisté čtení slova budeš li naučenie a pilnost zachovávati, řiedko žalovati budeš na[c]na] a neštěs…e[34]torzovité slovo. Nebo řiedko pilnost s neštěstím spojuje se a ještě tieže nepilnost, netbánie[35]nejisté čtení slova od neštěstie dělí se. Čeká […]text doplněný editorem[36]nečitelné slovo, NK XVII E 14 227v uvádí „léní“, aby mu buoh dal, a sám nechce dělati, buoh přikázal, aby každý bděl a pílen byl vedlé svého řádu svých věcí. Protož ty pílen buď a lehkosti […]text doplněný editorem[37]NK XVII E 14 227v obsahuje navíc: „utrácenie“ s těžkostí[d]těžkostí] ſtiezkoſtij dobývanie važ sobě a změř.

X
cna] a
dtěžkostí] ſtiezkoſtij
30nejisté čtení slova z důvodu rozpitého inkoustu, obdobně i dále
31nejisté čtení slova
32nejisté čtení slova
33nejisté čtení slova
34NK XVII E 14 227v uvádí „neštěstie“
35nejisté čtení slova
36nečitelné slovo, NK XVII E 14 227v uvádí „léní“
37NK XVII E 14 227v obsahuje navíc: „utrácenie“
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 7 měsíci a 22 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).