Pseudo-Bernard z Clairvaux: [List o řádné správě hospodářství]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV E 6, 164v‒169r. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu č. LM2015081 „Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS).

[168v]číslo strany rukopisuNeporúčej duše tvé tomu, ktož tě miluje, ale tomu, ktož miluje duši tvú.

[24]znaménko oddělení smyslového celku Vezmi rozkázanie o svém statku před nemocí. Neb každý člověk v nemoci jest sluha a nesvobodný nemóž rozkázati aniž umie. A protož doniž si svobodný a zdráv a při paměti, tehdy rozkazuj.

[25]znaménko oddělení smyslového celku O rozdielu synóv slyš. Když otec umře a synové žádají li rozděliti se, jsú li panští aneb urození lidé, lepšie jich jest po světě rozeslánie na služby než rozdělenie jich dědictvie, neb často bývají rozdielové těžcí mezi urozenými lidmi. A také doniž bratřie v jednotě a v svornosti přebývají, poctivějie mohú svój řád vésti než každý sám.[26]znaménko oddělení smyslového celku A jsú li pak dělní a pracní lidé, ti učiňte, jakž chtie.[27]znaménko oddělení smyslového celku A jsú li kupci, těch lepšie jest rozdělenie než spolu býti. A to proto, aby jednoho neštěstím jiní netrpěli a neztratili.

[28]znaménko oddělení smyslového celku A mátě jich žádá li se opět vdáti, nemúdře činí, ale radějši aby plakala na hřiechy své. Pakli jsúc stará[b]stará] ſtaru i pojme mladého muže, kterýžto ne ji, ale sbožie jejie pojal jest, a potom spolu budú plačtivý chléb jiesti a nikdy utěšenie, než vždy žehránie s uobú stranú budú mieti.

[29]znaménko oddělení smyslového celku A die snad někto, když štěstie nebude, co mi platná pilnost a rozum hospodářstvie? Slyšiž, nemúdré sem vídal, ani opúštějí pilnost [169r]číslo strany rukopisua řád[30]nejisté čtení slova z důvodu rozpitého inkoustu, obdobně i dále hospodářstvie a potom vymlúvají se neštěstím[31]nejisté čtení slova, když netbáním v škodu padnú[32]nejisté čtení slova. A protož[33]nejisté čtení slova budeš li naučenie a pilnost zachovávati, řiedko žalovati budeš na[c]na] a neštěs…e[34]torzovité slovo. Nebo řiedko pilnost s neštěstím spojuje se a ještě tieže nepilnost, netbánie[35]nejisté čtení slova od neštěstie dělí se. Čeká […]text doplněný editorem[36]nečitelné slovo, NK XVII E 14 227v uvádí „léní“, aby mu buoh dal, a sám nechce dělati, buoh přikázal, aby každý bděl a pílen byl vedlé svého řádu svých věcí. Protož ty pílen buď a lehkosti […]text doplněný editorem[37]NK XVII E 14 227v obsahuje navíc: „utrácenie“ s těžkostí[d]těžkostí] ſtiezkoſtij dobývanie važ sobě a změř.

X
bstará] ſtaru
cna] a
dtěžkostí] ſtiezkoſtij
24znaménko oddělení smyslového celku
25znaménko oddělení smyslového celku
26znaménko oddělení smyslového celku
27znaménko oddělení smyslového celku
28znaménko oddělení smyslového celku
29znaménko oddělení smyslového celku
30nejisté čtení slova z důvodu rozpitého inkoustu, obdobně i dále
31nejisté čtení slova
32nejisté čtení slova
33nejisté čtení slova
34NK XVII E 14 227v uvádí „neštěstie“
35nejisté čtení slova
36nečitelné slovo, NK XVII E 14 227v uvádí „léní“
37NK XVII E 14 227v obsahuje navíc: „utrácenie“
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 7 měsíci a 22 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).