Pulkava z Radenína, Přibík: Kronika králů českých, litoměřický rukopis

Knihovna Biskupství litoměřického (Litoměřice, Česko), sign. B I F 54, f. 1r–124v. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<121v122r122v123r124r–124v>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Karlem. Léto Božie tisíc tři sta čtyřidceti a devět přišli jsú mrskáči do země. Téhož léta bylo přinesenie svátosti říské.

Milostivé léto v Římě

Léto Božie tisíc tři sta a padesát počalo sě prvně milostivé léto v Římě. Léto Božie tisíc tři sta padesát a jedno stalo sě založenie kanovníkóv řeholních. Léto Božie tisíc tři sta třiapadesát byl král Karel korunován na ciesařstvie.

Léto Božie tisíc tři sta šedesát a jedno narodil sě král Václav v městě v Normberce a tudiež jest křtěn.

Léto Božie tisíc tři sta šedesát a pět přineseno jest tělo svatého Sigmunda do Prahy u vigilii svatého Václava.

Léto Božie tisíc tři sta šedesát čtyři narodila sě jest Alžběta ciesařova a králevá česká.

Léto Božie tisíc tři sta šedesát a šest narodila sě Anna prvorodcě králevna anglicská.

Léto Božie tisíc tři sta šedesát a osm narodil sě král Zigmund, král uherský.

Léto Božie tisíc a sedmdesát narodil sě kněz Jan lužický markrabie.

Tého léta shořalo město Slané a lidu mnoho v něm ten den na svatého Pankrácě.

Léto Božie tisíc tři sta sedmdesát a čtyři byla potopa veliká v Praze až do prahu svatého Jiljie v tu něděli přěd masopustem.

Téhož léta prvně neděli v puostě byla voda veliká až do svatého Linharta. Ta voda mnoho dobrých domóv zbořila a také mlýnóv pobrala.

Léto Božie tisíc tři sta sedmdesát a devět umřěl jest ciesař Karel ten den přěd svatém Ondřejem. A téhož dne shořal špitál u mosta v Praze a shořalo chudých něco.

Léto Božie tisíc tři sta počal sě mor v Čechách o světie Margaretě, a byl po vše český země až do podzimě.

Léto Božie tisíc tři sta bez jedno devadesát spáleni jsú Židé v Praze a zbořeny jsú jich domové.

Král Zigmund korunován

Léto Božie tisíc tři sta devadesát a dvě korunován král Zigmnud k uheřské zemi. Téhož léta ten den přěd svatém Michalem byla voda veliká okolo Prahy, až jsú mlýny pobrány a okolo špitálí v pivniciech plno vody byla.

Léto Božie tisíc tři sta devadesát a čtyři král Václav byl jat na svatého Stanislava ot pánóv zemských a puštěn po patnádcti nedělech a to zjednal kněz Jan bratr jeho vévoda gerlický. Léto Božie tisíc tři sta devadesát a devět den svatého Mikuláše shořalo mnoho oděnie i jiných věcí mnoho na rathúze v Starém Městě praském. Et sic est finis kronice istius per me Johannem Tschauderman nationem de Brúmov post Náchod tria milaria. Et est finita anno Domini 1466 sabbato post festum Corporis Cristi. Amen.cizojazyčný text

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).