[Lékařství neznámého františkána, rukopis KNM IV H 28]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV H 28, 27r–92v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[32r]číslo strany rukopisutak mnoho horkosti a neblázní tak velmi.

Již chci tě učiti, kterak mu máš spomoci. Znamenaj, že mu na světě nic lepšieho nenie, než aby jej položil, a mluvil[f]mluvil] mluwy li by s ním mnoho, tehdy by sě viece zbláznil. Potom vezmi octa a soli a třiž jemu tiem nohy zezpod na podešvách. Potom, bude li tvrd v životě, učí mistr Gilbertus v svých kněhách: Vezmi slézu a lenné[8]LékFrantB, 180v: lněné siemě a řěcké sěno a otruby a soli málo, vařiž to ve třech librách vody, procěď skrzě rúšku a přičiň málo stredu a také dřěveného oleje, vlíž mu to klistrem libru zpodkem v život. Nebo učiň takto, ješto jest tak dobré lékařstvie jakož to prvé: Vezmi lžíci stredu [32v]číslo strany rukopisuplnú a tolikéž soli, vařiž to spolu tak dlúho, až by již stred chtěl býti črn, tehdy vezmi od ohně, ať málo pochladne, potom nadělaj čépkóv tak dlúhých jako prst, vstrčiž mu v řit jeden nebo dva, tak bude měkek v životě. Také máš potom vzieti kuřě črné, rozedřiž je na chřbetě, vložiž mu jej na hlavu zacělo, toť mu velmi spomóž. To také jest výborné lékařstvie: Vezmi siemě makové a siemě blénové bielé, směsiž z bielkem vaječným a s mlékem ženským, mažiž mu tiem hlavu a čelo a oči a uši a chřiepie a zvinky[9]KNM II H 25, 37r: živinky (żywinky); LékFrantB, 181r: židoviny. Anebo vezmi blénové siemě dva loty, ztluciž z dobrým vínem, mažiž [33r]číslo strany rukopisutiem mu čelo a chřípie, inhend usne. Také máš znamenati, bude li ten blázen mieti nemoc spánlivú, toť jest dobré. Pakli smysla zbude v té nemoci, tehdyť umře. Pakli jest člověk dobr na těle, tehdyť mu mají púštěti z té žíly naprostřěd čela a móžeš mu dáti mandlové mléko píti a také ječnú vodu. Máš jej také na chladném miestě položiti, ješto jest črveným vrbím ustláno aneb róždím.

{Spánlivá nemoc}marginální přípisek mladší rukou Spánlivá nemoc stává sě ráda od studenosti a od vlažnosti starým lidem. Takto ji máš poznati, žeť vždy má horkost velikú [33v]číslo strany rukopisuna sobě, nebť sě stane od toho, žeť má nežit vnitř nazad v hlavě a voda jeho bude bleda a tlusta a činí sě, jako by spal, ale nespí pro mdlobu. A když naň zavolají, tehdyť milčí. Pakliť odpovie, tehdyť nevie, co mluví. A vřeť hlavú nahoru jako ze spání a obrátí hlavu k nohám. Tomuť mají takto spomoci. Majíť mu dáti kýchavky bielé s pepřem, takéť mu mají třieti nohy a rucě solí a teplým octem. A také jej mají měkka v životě učiniti čépky, jakož jsem prvé učil napřěd. A máš jej položiti na světlo a mají s ním mnoho mluviti, aby mu v tom spání přěkážěli a trhali jím za bradu

X
fmluvil] mluwy
8LékFrantB, 180v: lněné
9KNM II H 25, 37r: živinky (żywinky); LékFrantB, 181r: židoviny
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).