Rösslin, Eucharius – Klaudyán, Mikuláš: Zpráva a naučenie ženám těhotným a babám pupkořezným netoliko prospěšná, ale také potřebná

Mladá Boleslav: Klaudyán, Mikuláš, 1519. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 G 524, A1r–F4r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Vznik elektronické edice byl podpořen Výzkumnou infrastrukturou pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz).

[D1r]číslo strany rukopisu[46]svázáno jako list C1r

Pakli by dietě břichem doluo a tváří, nohama pak nahoru a rukama obráceno bylo, tehdy má bába lehky dietě obrátiti k boku mateřinému a učiniti tak, jakž již oznámeno jest, neb takový nepřirozený porod jest velmi nebezpečný.

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek[47]obrázek dítěte v děloze

Pakli dětí dvé bližňat a viece než jedno bylo hlavama doluov, to přirozený porod jest, již bába musí jednomu za druhým připomáhati.

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek[48]obrázek dítěte v děloze

[D1v]číslo strany rukopisu[49]svázáno jako list C1v

Pakli by[50]by: dvé bližňat bylo nohama doluov obrácených, tu též musí pilnost mieti a připomáhati rozličným obyčeji, jakož nahoře oznámeno jest.

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek[51]obrázek dítěte v děloze

Pakli dvé bližňat bude jedno hlavú doluov a druhé nahoru, tehdy nejprvé tomu připomoci ven, kteréž hlavú doluov, a potom druhému pomáhati, aby[52]aby: abý mohlo hlavú též obráceno býti, aneb po nohách, jakož prvé oznámeno jest.

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek[53]obrázek dítěte v děloze

[D2r]číslo strany rukopisu

Pátý rozdiel zvláštnie lékařství, kteréž k lehkému porodu přivodí, oznamuje

Toto dole psané naučení přivodí lehký porod. Nejprvé žena má seděti a někdy znak ležeti, kterak jich obyčej jest, jakož nahoře oznámeno jest. A jestliže v zimě aneb studeného času, tehdy světnici ztopiti. Pakli horkého času a v létě jest, nenie velmi potřebie, aby žena k mdlobě nepřišla.

Itemcizojazyčný text pomoc jí[z]] gie činiti kýchaním a přivésti k tomu, aby kýchala, buď pepřem aneb jiným, jakož bude oznámeno. A sama žena sobě připomáhati má tlačením z sebe a duchu zadržením.

Itemcizojazyčný text bába musí pilnost při tom mieti při ženském pracování a vždy luona pomazovat, jakož nahoře oznámeno jest. Aneb této masti nadělati a ku potřebě schovati: Vezmi sádla kačičieho, husího, oleje liliového, každého, cožť se zdá[aa]zdá] žda, přidejž k tomu šafránu jako dva ořechy lésková, muskumcizojazyčný text nebo pižma jako zrno nebo dvě ječné, smiesiti spolu a udělati mast.

Itemcizojazyčný text v pilné potřebě a nouzi vzíti myry, galbanu, bobrového stroje jednostejně, smiesiti spolu a tiem podkuřovati ženu.

Itemcizojazyčný text jiná věc k témuž: Vezmi žluté síry, myry červené, galbanumcizojazyčný text, opoponakumcizojazyčný text, smiesiti to spolu každého[ab]každého] každemu jednostejně a tiem ji podkuřovati.

Itemcizojazyčný text jiná věc chudým lidem – podkúřiti ženu holubím trusem, zkušená věc.

Itemcizojazyčný text vzieti routy zelené a tlúci ji v moždieři, potom vytisknúti tu vodu a, kus vlny omoče v tom, tak mokré vstrčiti v luono.

X
50by:
52aby: abý
z] gie
aazdá] žda
abkaždého] každemu
46svázáno jako list C1r
47obrázek dítěte v děloze
48obrázek dítěte v děloze
49svázáno jako list C1v
51obrázek dítěte v děloze
53obrázek dítěte v děloze
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).