Rösslin, Eucharius – Klaudyán, Mikuláš: Zpráva a naučenie ženám těhotným a babám pupkořezným netoliko prospěšná, ale také potřebná

Mladá Boleslav: Klaudyán, Mikuláš, 1519. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 G 524, A1r–F4r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Vznik elektronické edice byl podpořen Výzkumnou infrastrukturou pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz).

[C1r]číslo strany rukopisu[21]svázáno jako list D1r

Itemcizojazyčný text prachu tohoto hned čtvrtý měsiec muož požívati[w]požívati] požiewati, kterýž jest užitečný a zkušený, každé jitro jako puol vlaského ořecha u víně nebo v pivě aneb tak zsucha, jakž by nejchutnější bylo, zachovává plod od potracení, a najdeš jej psaný v rozdiele osmém, kdež se píše o potracení dietěte.

Itemcizojazyčný text dvě neděli před porodem vonnými věcmi se kaditi a kouřiti, jako muscum ambra, gallia muscati, alipta muscaticizojazyčný text, neb ta věc pomáhá a matku ztahuje doluov k snadnému porození.

Druhá zpráva při času již porodu

Neb když by žena čila obtiežení a bolesti a diel vlhkostí od ní jdúci, tehdy[22]tehdy: tehdý sem i tam má se procházeti a poseděti opět a netlačiti z sebe, než muož-li duch v sobě zadržovati do času a lehnúti znak a někdy na bok a opět poseděti.

A v zemiech vlaských a německých báby mají zvláštní stolici k tomu. Když žena má poroditi, vsadí ji na ni, a jest vnitř, kde má hřbetem ležeti, vlnú aneb šaty[23]šaty: ſſatý vyplněna, jakož se teď oznamuje.

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek[24]obrázek porodní židle

X
wpožívati] požiewati
22tehdy: tehdý
23šaty: ſſatý
21svázáno jako list D1r
24obrázek porodní židle
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).