Rösslin, Eucharius – Klaudyán, Mikuláš: Zpráva a naučenie ženám těhotným a babám pupkořezným netoliko prospěšná, ale také potřebná

Mladá Boleslav: Klaudyán, Mikuláš, 1519. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 G 524, A1r–F4r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Vznik elektronické edice byl podpořen Výzkumnou infrastrukturou pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz).

[C3r]číslo strany rukopisu[33]svázáno jako list C4r

Jestliže by dietě vycházelo bokem, tehdy bába musí dietě zpraviti tak, kterak přirozeně leželo, jakož toho všeho ona vědoma býti musí. A pěkně nakládati s dietětem aby k chromotě nepřišlo.

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek[34]obrázek dítěte v děloze

Pakli by dietě s rozkřídlenými nohama vycházelo, tehdy bába má dietěti pěkně nohy zapraviti. A vždy na to pamatovati, muož-li k tomu přivésti, aby ruce ztažené byly doluov podlé bokuov, jakož nahoře často oznámeno jest.

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek[35]obrázek dítěte v děloze

[C3v]číslo strany rukopisu[36]svázáno jako list C4v

Když by se přihodilo, že by dietě sehnutýma nohama a kolénkoma vycházelo, tehdy bába rovně též má učiniti a vpraviti, jakož nahoře oznámeno jest.

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek[37]obrázek dítěte v děloze

Přihodilo-li by se, že by jednu ručičku dítě při porodu vně mělo, tehdy bába musí za raménko dietě vzíti a rukú obrátiti. Neb bude-li jinak chtieti napraviti, tehdy ruku jemu zláme aneb o život dietě připraví.

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek[38]obrázek dítěte v děloze

[C4r]číslo strany rukopisu[39]svázáno jako list C2r

Též kdyby oběma rukama nejprvé vycházelo, musí bába za raménka dietě vzieti a ruce pomalu zpraviti doluov, jakož nahoře oznámeno jest.

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek[40]obrázek dítěte v děloze

Toto všecko nepřirozený porod jest a nebezpečný, protož bába musí při tom rozumná a zkušená býti, aby připomáhala dietěti hlavú doluov a vždy na to pomněti, olej liliový aneb sádlo husí při sobě mieti.

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek[41]obrázek dítěte v děloze

[C4v]číslo strany rukopisu[42]svázáno jako list C2v

Přihodilo-li by se, že dietě ramenoma doluov zsehnutú hlavú vycházelo by, tu vždy musí bába pěkně zpravovati, aby hlava doluov tváří nahoru obrácena byla.

Též když[43]když: kdýž by tváří doluov aneb prsoma obráceno bylo, učiniti musí.

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek[44]obrázek dítěte v děloze

Porod tento jest nepřirozený a nebezpečný, protož jestli možné, vždy bába má pilnost mieti, aby připomáhala. A mátě jestli čerstvá, raditi jí, aby lehla znak a pomalu se válela, pro obrácení dietěte.

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek[45]obrázek dítěte v děloze

[D1r]číslo strany rukopisu[46]svázáno jako list C1r

Pakli by dietě břichem doluo a tváří, nohama pak nahoru a rukama obráceno bylo, tehdy má bába lehky dietě obrátiti k boku mateřinému a učiniti tak, jakž již oznámeno jest, neb takový nepřirozený porod jest velmi nebezpečný.

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek[47]obrázek dítěte v děloze

Pakli dětí dvé bližňat a viece než jedno bylo hlavama doluov, to přirozený porod jest, již bába musí jednomu za druhým připomáhati.

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek[48]obrázek dítěte v děloze

X
43když: kdýž
33svázáno jako list C4r
34obrázek dítěte v děloze
35obrázek dítěte v děloze
36svázáno jako list C4v
37obrázek dítěte v děloze
38obrázek dítěte v děloze
39svázáno jako list C2r
40obrázek dítěte v děloze
41obrázek dítěte v děloze
42svázáno jako list C2v
44obrázek dítěte v děloze
45obrázek dítěte v děloze
46svázáno jako list C1r
47obrázek dítěte v děloze
48obrázek dítěte v děloze
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).