Rösslin, Eucharius – Klaudyán, Mikuláš: Zpráva a naučenie ženám těhotným a babám pupkořezným netoliko prospěšná, ale také potřebná

Mladá Boleslav: Klaudyán, Mikuláš, 1519. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 G 524, A1r–F4r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Vznik elektronické edice byl podpořen Výzkumnou infrastrukturou pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz).

[B4v]číslo strany rukopisuradu vzieti s lékařem, i o jiné nedostatky vnitřnie, jestliže by kteří byli.

Itemcizojazyčný text jestliže by zatvrzení žena veliké měla a stolic mieti nemohla, tehdy měsiec jeden před porodem má užívati pokrmuov a nápojuov slúžících k obměkčení[t]obměkčení] obmiekcženie, jako ráno pečené jablko s cukrem a na noc některý fík pečený neb švestky pečené nebo vařené jiesti. A byla-li by[18]by: potřeba, i sene s švestkami a s kasiafistulí[19]kasiafistulí: Kasſiaffiſtuli užívati. A pakli by přílišná potřeba nutila, tehdy klistere muož se bezpečně udělati, samu jíchu slepičie s žlútkem vaječným. Aneb čiepky sobě udělati z mýdla a z sádla aneb z žlútků vaječných.

Itemcizojazyčný text jestliže některý čas před porodem žena byla by mdlá a nestatečná, tehdy pokrmy a nápoji slušnými ji posilňovati[20]posilňovati: poſýlṅowati a někdy lektvaře z borákového květu aneb fiolového aneb z volového jazyku s cukrem dávati. A zvláště ženy malé a suché někdy i zevnitř pomoc sobě činiti, pomazujíc luona olejem liliovým aneb husím a kačičím sádlem. Itemcizojazyčný text jíchy kapounové a slepičie bez šafránu s květem samým aneb s zázvorem napíjeti se. Také napiti se tétéž dobrého truňku[u]truňku] truñk vína s vodú smiešeného.

Itemcizojazyčný text když již blíží se k porodu, jako deset nebo dvadcet dní před tiem, a čije obtiežení dole, tehdy zmejti ji v teplé vodě (ale aby mdla nebyla) v prosté aneb v kteréž byl[v]byl] by vařen sléz, rmen a psoser. A pakli by pro mdlobu nemohla se mejti, tehdy húbu nebo šat omáčeti v té vodě, v kteréž ty byliny vařeny, a nohy i luono a ledví sobě pomalu třieti.

Itemcizojazyčný text toho času šla-li by žena do lázně, nemá se potiti, než toliko v teplé vodě se mejti a po lázni mazati sobě ledví a břicho olejem liliovým. Ano také i bez lázně týmž olejem muož se mazati každé jitro i večer.

X
tobměkčení] obmiekcženie
18by:
19kasiafistulí: Kasſiaffiſtuli
20posilňovati: poſýlṅowati
utruňku] truñk
vbyl] by
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).