Tito artikulové na sněmu obecním...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1554. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 C 152/1554, f. A1r–B4v. Editoři Nováková, Natálie, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku práce byly využity zdroje Výzkumné infrastruktury pro diachronní bohemistiku (RIDICS, <http://vokabular.ujc.cas.cz>).

ta[A4r]číslo strany rukopisukové pomoci na dva díly a roky rozdělen jest[7]jest: gṫ takto: První díl té sumy[8]sumy: Sūmy podlé šacuňku těm osobám voleným na Hrad pražský složen a dán od knížat a stavuov i všech poddaných našich býti má při Vánocech najprvé příštích, to jest s jednoho tisíce kop grošuov českých puoltřetí kopy grošuov českých, a poddaní naši též z tisíce kop grošuov českých puoldruhé kopy grošuov českých a druhý díl, to jest též s jednoho tisíce kop grošuov českých puoltřetí kopy grošuov českých na svatého Jiří ihned pořád přišlého, a poddaní naši též také z jednoho tisíce kop grošuov českých půldruhého[9]půldruhého: půl II tisíce[10]tatisíce: ſſz grošů[11]tagrošů: gro: českých[12]tačeských: Cžeſ:. Jestliže by pak kdo této berně všemi stavy svolené buď prvního neb druhého dílu na časy svrchu jmenované od osoby své aneb od lidí a poddaných svých vyberouc osobám svrchu psaným voleným nedal neb nedali a nevyplnili, tehdy na takového každeho má komorník od uřadu desk zemských vydán býti a v statek se jeho po vyjití dvou nedělí buď po Vánocech pro první díl aneb po svatém Jiří pro druhý díl uvázati. Pakli by po uvázaní s komorníkem pražským v tým dni pořád zběhlým[13]zběhlým: zběhlȳ vždy nedal neb nedali a v držení nevpustil neb nevpustili, tehdy na takového každého týmž berníkuom od uřadu desk zemských list zatykací vydán býti má, tolikéž i na ty osoby, kteříž by na statcích pozem[A4v]číslo strany rukopisuských

X
7jest: gṫ
8sumy: Sūmy
9půldruhého: půl II
10tatisíce: ſſz
11tagrošů: gro:
12tačeských: Cžeſ:
13zběhlým: zběhlȳ
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).