Tito artikulové na sněmu obecním...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1554. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 C 152/1554, f. A1r–B4v. Editoři Nováková, Natálie, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku práce byly využity zdroje Výzkumné infrastruktury pro diachronní bohemistiku (RIDICS, <http://vokabular.ujc.cas.cz>).

[B4v]číslo strany rukopisumohl na zámek Karlšperk pět set kop grošuo českých prostavěti a Jeho Milost královská ráčil se za něho přimlouvati. I na takovou milostivou Jeho královské Milosti přímluvu a svrchu jmenovaných osob žádost, aby se to vykonalo a ty osoby těch svých majestatuo a milostí aby užiti mohli, stavové[43]stavové: Stawowee k tomu ke všemu své povolení dávají.

X
43stavové: Stawowee
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).