Hynek z Poděbrad: [Neuberský sborník]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. V E 39, 1 A c 100, 1r–228v, IIv–IVv. Editoři Černá, Alena M., Jamborová, Martina. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

Ty miluj, kterúž chceš – a já tě;

měj také poručenu sobě mě!

Žehnaj tě Buoh, jižť musím jíti!“

„Rač tě, milá panno, Buoh provoditi!“

Nic sem jí víc nevymlúval,

jedva sem jí tu odpověd dal,

neb sem nemyslil, než tu na samú,

mému srdci převýbornú.

Tuž ta panna pěkná jide preč,

a tak konec vzala naše řeč.

Račiž jí Pán Buoh vše dobré dáti

a mně s mú milú ve zdraví shledati

a zachovati nás ode všeho zlého,

vedlé žádosti srdce mého!

Na světě nenie nic lepšího,

než činiti vuoli Boha všemohúcího,

a po smrti přijíti do královstvie božího.

Tuť nám právě vinšem sede,

když se bohdá tak povede,

jakž umíme sobě na Bohu žádati.

Kriste Pane, rač nám to dáti,

zde s najlepšími rovnu býti!

[…]text doplněný editorem[72]chybějící folia 68 bis r, 68 bis v, 68 ter r, 68 ter v, 68 quater r, 68 quater v, 68 quinquies r, 68 quinquies v, 68 sexies r, 68 sexies v v restaurovaném rkp doplněna novým papírem

Májový sen

a…torzovité slovo

a…torzovité slovo

czo…torzovité slovo

vſſe…torzovité slovo

jakozto…torzovité slovo

ti kteří …

bylo by …

kto by …

aneb …

mohl …

…mtorzovité slovo

…itorzovité slovo

…eſelitorzovité slovo

…dytorzovité slovo měli

…ytorzovité slovo znělo

… zpievaní

… chtělo

tak s rozličným voněniem,

k tomu i s utěšeným zpívaniem,

že jest toho příliš dosti bylo,

by se to v samém ráji dálo.

Tak jsme všickni o to myslili,

bychom tuto věčně byli,

a brž i zjevně mluviec k tomu:

„Muož li býti kde veselejí komu?“

I pravili všichni, že nemuože.

Budiž tobě chvála z toho, milý bože,

žes nám dal v tomto světě radost,

ješto obživuje naši mladost,

jediné po smrti daj přijíti k milosti

a pojmi nás do věčné radosti,

tehdy bude všeho více než dosti.

Navrátím se k řeči této:

Když se jest počínalo léto

a všeliké koření již obžívalo,

všudy se již všecko zelenalo,

jakožto milý Pán Buoh zpuosobil

ten čas, jakoby se svět znova zrodil,

a jakožto měsíce máje vždy bývá,

kdež svět jako znova obžívá.

Toho přeutěšeného máje

jest na světě dosti ráje

od lidí i od všelikých zvířat,

od králuov, od pánuov i od knížat,

od ptactva i ode všech živluov,

i ode všech veselých, čistých časuov,

jakožto všichni lidé muožte znáti,

kteří veselého světa užíváte.

A tak při tom toho nynie nechám,

než příhodu svú poviem vám:

Když se byl ustal v kratochvíli,

a jiní se ote mne rozešli byli,

i jidech do pokoje svého,

když již tu nebylo žádného,

i lehnu do lože svého,

dosti bohatě ustlaného

kmenty, damašky i zlatohlavy.

Jakž doležech, poobrátiv hlavy,

a to k pravé (abych usnul) straně,

uda mi se spáti velmi náramně.

Tu poče mi se ve snách zdáti

[…]text doplněný editorem[75]chybějící folia 69 bis r, 69 bis v, 69 ter r, 69 ter v, 69 quater r, 69 quater v v restaurovaném rkp doplněna novým papírem

…bietorzovité slovo

…ilatorzovité slovo

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 10 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).