Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<92v93r93v94r94v95r95v96r96v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[94v]číslo strany rukopisumilosti milovali, aneb chtiec jiné zklamati, aby, ež to tak jest, za to jměli, sami sebú klamáte, ež jste milostí tělesnú oslepeni, a v túž oplatu omlúváte zlé mezi sebú. I řkuť řeč svatého Augustina: Mníte, by jiní vás neviděli u vašem oplzlstvie. Vidieť jistě, a nechažť by neviděli lidé, co diete před Bohem, ješto vše vidí, i to, co j’ v srdci? Ješto beze všie záslony zří v mysl každého a vidí, o čem přemietá, co rozkládá v tajnosti srdce, v čem sě kochá, k čemu táhne úmysl? Kdy vznikuje, odkud pochodí, sladký li jest kořen čili hořký, z něhož pochodí krásný list svrchu? A netolik zří na kořen, ale stržen vnitřní kořene v úmysle, z něhož který pocházie úmysl, rozeznalivú světla svého spravedlností znamenává v každého srdci projatě velmě, aby to bylo psáno v knihách jeho, aby dal pokutu zlému netolik skutku, ale také i tomu střeni vnitřniemu, z něhož zlý úmysl pocházie, aneb odplatu dobrému, když budú kníhy k súdu jeho otevřieny. A protož, jakož die svatý Pavel, kdybychom sě sami súdili, nebyli bychom súzeni. A když vzbúzie tělo, vzbúzie zlý duch rozličně búři, chtě lodíčku svaté milosti pohubiti. A Bóh přepúštie, aby člověk, bráně sě pokušení, kryje sě příčin k zlému, volaje ku pomoci, jeho zaslúžil chvály. Rozsuzijme sě, když jest kto s kým v takovém něterém obyčeji, která je milost drží spolu. Svatéť duchovnie nehyzdím milosti, ale tělesné slušieť sě střieci. I máť každá jí znamenie, po nichž móž, ké jest která, poznána býti.

Prvé rozeznánie mezi nimi jest, ež ta, ješto sě v Boze milujeta, když jsta spolu, jen to spolu rozmlúváta, ješto j’ potřebné k jich spasení, jímž by sě vystřiehli bludóv, rozum jměli v duchovných věcech, poznánie pravdy, potvrzenie v křesťanské vieře a v naději a rozniecenie v milosti k Bohu; ale ne mnoho mluvíta spolu o tom,

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).