Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<94r94v95r95v96r96v97r97v98r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[96r]číslo strany rukopisuna svět spasitele ukazovala, a již se j’ dnes přitklo, abych o těch sloviech tak pomluvil, jako by k nám řekl je Hospodin: Vzbuď moc svú a přiď! Neb čtenie dnešnie praví, kak jest velikým hlasem nás spasitel volal všecky k sobě.

Přiďmež najprv sami k sobě! Zdali snad spíme, ež die: Vzbuď? Ze snať vzbúzeji. Dřiemem i spíme; ež dlí ženich nepřída, rozmáhá sě nepravost, potuchá mnohých milost. É, probuďme sě a uzřěme, ač procítíme, kak jsme leželi, i kak ležie mnozí v otrapném snu; v lenosti rozmařelé nemeškajíc sě nebezpečně […]text doplněný editorem. Ano netolik věčné chvály a radosti zbavuje[dc]zbavuje] zbuwuge nás lenost a nemúdré v netbání kakéms ubezpečenie, netolik nám cti ujímá v zaslúžení, ale táhne nás v svém obtiežení k věčné smrti a k hoři nekonečnému a k chudobě. Die mudřec: Šel sem přes rolí lénieho; naliť vše porostlo kopřivami. Léní v svój čas orati nechce; i bude v chudobě. Potom hrozné otrápenie tohoto těžkého snu našeho. Svět vešken hoří; plamen hrdosti plápole vzhóru, svadne všudy ohněm závisti, hněv vše pálí; oheň smilný tutnie a smrdutý dým činí, a jako hlavně tak mrzuty činí krásné duše a očadly. Veš svět sě boří nestojě v pravdě, jakož muší sě vše zbořiti, což veliký přemóž oheň. Avšak sě chutně nevzbudíme, ale hynem s světem ohni těmi, až strach do ostatka zahynutie, strach, věru, strach věčné smrti! A zda toho nevidíme? Dotud hoří, tutnie, svědne člověk a pálí sě v hrdosti, v závisti, v hněvu, v smilstvie, až jej připadne túžebný smutek, ješto smrt činí. Jednoho li obtieží[dd]obtieží] obtijezzij obtyezzij obžerstvo, jednoho li lakomstvo k zemi povrže, ež sě nepovzdvihnú k nebeské žádosti? Avšak ze snú netbánie nevzbudíme sě, ano tak milostivě, tak povlovně vzbuzije nás Bóh svým rozličným dobrodiením. A také někdy, když

X
dczbavuje] zbuwuge
ddobtieží] obtijezzij obtyezzij
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).