Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<59r59v60r60v61r61v62r62v63r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[61r]číslo strany rukopisukostel řka: Ó chvalné světlo kostela všeho, kraššie než slunce! Ó jistě,[35]psáno „gyſſtye“ hvězdo apoštolóv najvyššieho, svatý Pavle, jenž jsi blesk věčného krále vlil lidské temnosti, jenž na zemi jsa, nebeskú jsi prošel tajnost, a ješto nenie mluviti člověku, to jsi spatřil, doveďž nás tamež po skonání tohoto našeho těla, jimž jsi skázal světlo pravdy! A jest li, ež beze lsti žádáme s ním tudiež býti, buďmež jeho následovníci s pomocí boží i v této vyšší cěstě, jelikž móžem, ješto ji nám ukazuje!

Vzav příčinu o té vyšší cěstě pomluviti, ješto latíně slove vita contemplativacizojazyčný text[36]lat. „vita contemplatiua“, a česky řiekám jemu duchovný život aneb spatrný, chtěl bych v této řeči ukázati: najprvé, ežť jest ten život spatrný v nábožném upokojení vyšší života pracovitého; druhé, kak sě jest k němu připraviti; a třetie, co z toho spatřovánie bývá v tak sbožné duši, ješto sě drží snažně toho.

I řku najprv, ež ten život správně slove vyššie cěsta než život pracovitý; neb ač oba vedeta k spasení, však tiem jest vyšší spatrný život pracovitého, ež jest dóstojnější; druhé, ež jest ušlechtilejší; a třetie, ež jest v něm užitek větší. Že j’ dóstojnější, z toho jest zřejmo, ež duše jest těla dóstojnější; takéž i čin jejie nad čin těla. K tomuť praví svatý Bernart: Ižádný čin nenie dóstojnější, než když dóstojnější sebe stranú činí to člověk, ješto k té strany příslušie dóstojnosti. A co j’ v člověce dóstojnějšieho než mysl a rozum? Protož myslí držiec sě u pravdě najvyššie múdrosti, rozumem to spatřijíc a velebnost božie moci, múdrosti i dobroty oblibujíc, nenieť nic dóstojnějšieho. A co j’ nad to, když mysl nemajíc jiného nízkými věcmi obvázanie, pro něž by svobodná a čilá nemohla býti, a jmajíc zrak rozumu boží milostí uzdravený, aby mohl zřieti v duchovné věci, a jsúc ztažena k divným věcem vnitřnie pravdy, lpí v tom dívaní? I die k tomu opět svatý Bernart: Mysl nic nemá dóstojnějšieho, než toho sě držeti,

X
35psáno „gyſſtye“
36lat. „vita contemplatiua“
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).