Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<54r54v55r55v56r56v57r57v58r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[56r]číslo strany rukopisus Bohem, ktož miluje Boha, a ješto nic jiného nemiluje, jediné což proň a ne viece ani jinak miluje toho, což proň miluje, jen jakož slušie. Ó kak jest to ščastný, kto j’ sě tak svú vólí obrátil k Bohu!

Druhé slušie znamenati, když již bude vóle obrácena k Bohu, veliká li jest. Trojiť má mieru vóle, jížť móž velikost jejie měřena býti. Máť měřena býti k moci naší a ku poznání našemu a k vóli boží. Když máme plnú vóli v službě boží, ež chcem vše, což móžem učiniti, ež ničehož neopustíme, ješto móžem, ač toho, co j’ nad naši moc, neučiníme, dobrú má mieru vóle naše. Byli bychom tak připsáni k boží milosti, jakož die prorok: Mé nedokonánie viděle jsta oči tvoji, a všichni v tvých knihách psáni budú. Ti všichni, jakož die svatý Bernart, ješto, což mohú, činie. K té mieře ponúkáše Korintských svatý Pavel řka: Již účinkem dokonajte, ať i v skutce bude, jakož byla vóle v mysli! Pak svatý Bernart učí té miery dosáhnúti řka: Když vóle naše chce, což móž, v tom, což slušie k Bohu, má chválu; a když nad to chce, než móž, má býti vzdržána; a pakli toho nechce, ješto by mohla, má vzbuzena býti. Neb často spí, mešká, nepomní, k čemu by táhnúti jměla, a snadno zajde jak s cěsty, ano sě jí jiné skytú líbostné věci. Ale málo jich tu mieru sdrží. Jakož die svatý Bernart: Ač jest kto jedva, ješto by chěl v tom, což k Bohu slušie, co by mohl, zkusiti sebe, a ješto by mohl, mní aneb spraví, by nemohl. Ale ač v tom lidi obelstíme, nedaj, Bože[bx]Bože] bozije[35]nejisté čtení, snad chybný zápis, bychom, tě chtiec obelstiti, sě oklamali! Nepracijem, ež nemóžem[…]text doplněný editorem, aneb zdá sě nám, bychom nemohli, prázdniti přivykše, aneb rozkoší učinili sme sě[…]text doplněný editorem, ež nemóžem pracovati. A ten vše vidí, ješto zná tajnost každého srdce. Druhé vóle naše má podlé miery poznánie našeho měřena býti, všemu li chcem, což poznáme, ež jest dobré a ež móžem, a což bychom věděli, ež nenie dobré, abychom nechtěli tomu. O tomť die svatý

X
bxBože] bozije
35nejisté čtení, snad chybný zápis
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).