Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[213v]číslo strany rukopisuže j’ tak mnohé, tak veliké; radostni budú všech vzvolených utěšním, a ta radost bude tak veliká, tak mnohá, jakž všech mnohá a veliká čest a chvála všech blažených bude. Neb jako svým, tak každého dobrým budú radostni; neb jako sě, tak bude každý každého milovati. A pak nad to v chvále boží tak sě každý bude viece radovati, než v chvále všech jiných svatých a než sám v svéj, jakož každý bude viece Boha milovati, než všecky svaté a než sám sě, a jakož jest většie chvála božie, než všech svatých. Protož tak jest štědré božie obdarovánie, jímž dobrým dá odplatu, ež každý pln radosti bude. Ale nevejde i v jednoho radost všecka, než podlé pochopu každého, jakž sě bude božím darem připravil k tomu. I z toho každému bude radost, ež to uzří bez omylu, ež jej každý tak miluje, jako on sám sě, a on také bude každého tak milovati; uzří, že j’ každému míl a vzácen, a jemu takéž každý míl a vzácen bude. Ó, když jest zde tak pochotno dobrého přietele poznajíc milovati a mílu jemu býti, kaká tam pochotnost v té svaté milosti bude a bezpečné před proměnú! Když jest zde libo dobrým statečným vzácnu býti a mílu, coť tam nebude v tom svaté libosti a pořádné! A nad to poznati od Boha k sobě větší milost, nežli kdy móž sě sám člověk milovati, aneb koho, a poznati, ež ten všemohúcí má jej u vzácnost, a vším srdcem, vší duší, vší myslí Boha milovati plnostť jest dobrého, ještoť oplývá. A pak k tomu, když duše bude, v té jsúc radosti, své tělo, ne hrubé již, ne s nedostatky, ale ušlechtilé, opravené v podobnost jasnosti Syna božieho jmieti s sebú, s jehož hlavy i vlásek nezahynul, jakž sám řekl Kristus, kdež i duše jasně bude zřieti na duchovné věci, i oko tělesné již ušlechtilé,

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).