Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[169r]číslo strany rukopisunalezeno. A hlas hudcóv, zpěvákóv a trúby nebude v něm slyšán viece. Pak die potom: A slyšal sem jako[ex]jako] yako yako hlas veliký trúb mnoho v nebi, any řkú: Alleluja! Babylon znamenává svět tento, a v komž pohyne, ež boží milostí jako utone v něm postava světská a obyčej, móž spravedlivě, i jiní, jimž božie čest milá, pokřiknúti v chvále boží a v radostném srdci: Alleluja! Anižť kto zakúší té srdečné radosti v chvále boží, ješto to slovo alleluja znamenává, jen ač jest ovšem padl svět v srdci jeho. Neb veliká j’ róznice mezi radostí světského srdce a radostí, jemuž mílo duchovenstvie. Jakož přiezn a milost k tomuto světu jest božie nepřietelnice, jakož pokládá svatý Jakub: Takež milost k Bohu nemóž milosti k světu jmieti. Neb jsú jeho zlí činové v hrdosti srdce; v žádosti lakoméj, vše, což vidí, ež by rád jměl; v žádosti tělu libého.

Druhé stojí psáno v Apokalypsí alleluja, když die svatý Jan, že j’ tudiež slyšal, ano řekli: Chvála, silnost a slavnost Bohu našemu; neb sě j’ pomstil nad velikú zlú kóží, ješto j’ všicku zemi porušila v svéj nečistotě, a pomstil nad jejie rukama krve svých sluh. A opět řekli: Alleluja! Prvá ono dřěvnie radost byla jest, ješto kto ostane světa, potupí zřějmě světské věci, zákon přijme neb postavu duchovných lidí, utěšenie jest. Neb počnúc k skonání jest přijíti; ktož nepočne, kdy ten skoná? Ale málo j’ to, nebude li druhého utěšenie, ež by Hospodin, porazě svět v někom, i pomstil sě nad hlavami svých nepřátel. Ty hlavy světské jsú prvnie žádosti, ješto mysl tržie k světským věcem. V komž ty hlavy nebudú zetřěny, těžce musí, chce li svítěziti, bojovati. Ochabí li sě, přemožen bude a odvrátí sě. Toť jest svět z klášteróv mnohých učinilo; toť v svět zasě odvolává, z nichž prvnieho obrácenie

X
exjako] yako yako
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).