Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[101r]číslo strany rukopisujich v sobě, však má všech býti vděčen. Neb ač kto co trpí protivného, chce li sám, bude jemu užitečno k spasení věčně, když přetrpí pokorně. A nad to, co j’ pracných nemocných, ješto by vzali též rady, jako vy jmáte! Kto by všel do špitála u Prazě, uzřel by, má li z čeho Bohu děkovati, kakžkoli i ti mají dary božie. Toť jest velmě potřebné a užitečné obecně lidem taká myšlenie jmieti v srdcích a zlým sě brániti. Neb ktož chce nabrati vody dobré, musí prvé ze čbánka zlú vyprázdniti.

A jakož srdcem máte vzdy táhnúti k Bohu, takež i usty, ať sě vrovná řeč dobrá mysli dobré! A protož střězte sě řeči nekázané a šeředné tak pílně, jakož hořké a příkré krmě, shnilé a nezdravé střěhú sě múdří! Neb řeč peská, nekázaná ovšem jest nezdravá duši. I kak těmi usty bude kto chváliti Boha, ješto jsú plna zlé řeči mrzké, ohavné, břidké a šeředného lánie a poklínanie sebe neb družce svého, aneb věrú dobytčěte? Ohyzdnú řečí ohyzdnať jsú ústa a šeředna. Kakž by pak v šeřednéj čieši, mrzkéj a ohavnéj, ješto by jí lajna a jinú šeřednost kydali, bylo lahodné i dobré pitie, kdyby nebyla aspoň umyta dobře prvé? Takéžť z šeředných ust, ješto jsú srdce pramen šeředného, i chvála božie nenie vzácná; neb což jest v srdci jako v studnici, to z ust jde jako potokem z něho. A praví svatý Jakub k téjto řeči, o zlém jazyku mluvě: I móž li studnicě jedniem pramenem pojednú dáti sladkú vodu i hořkú? A protož velmi hyzdí jazyk prostý, zlý, nestydatý; neb mnoho zlého pro zlý jazyk bývá. Jest příslovie latině obecné, ež jazyk nemaje kostí, lámá kosti. A Čechové řiekají: Jazyk hlavě nepřeje[dh]nepřeje] neprzegie. A ovšem jest to předivné, ež mnozí tak rádi šeředně mluvie. Ale snad to jest znamenie ancikristovo aneb ať řku

X
dhnepřeje] neprzegie
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 18 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).