Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[101v]číslo strany rukopisuďáblovo, ješto j’ dal svým to heslo, ješto slušejí k království jeho, aby po tom znali sě spolu, ano po řeči jest znáti, kto j’ z Rakús, kto z Čech, kto z Moravy: Takéž po řeči pozná člověk, kto j’ z ďáblova královstvie a kto z božieho. A protož, milé dietky, odvykajte zlé řeči, vynděte z královstvie ďáblova neřádného a nezpósobeného, k království božiemu obrátiec sě! Lži také pílně sě střězte; psánoť jest: Usta, kterážť lží, zabíjejíť duši. A lež činí, ež často lidé nevěřie pravdě, a velmi v lidech tratí milost; a kaká j’ milost, kdež nevěřie sobě? Avšakž má býti milost k člověku, ač lež jeho mrzí. Protož má tak milovati lživého člověka: žádati, aby nebyl lživý. Lež jest velmi podobné znamenie k onomu ancikristovu, ješto dá svým. A ktož nebude jmieti znamenie toho, nebude moci ani kúpiti, ani prodati. Takéž nynie nenie poč na trh; ktož lži nemá, nekúpí dobře ani prodá. To vědie ti, ktož sě s trhy obierají. Avšakžť já vám nerazi vzieti znamenie toho, ale razi vám: ktož je jmáte, zbuďte jeho! Staneť sě pomsta nad ancikristem i nad těmi, ktož budú vzeli znamenie jeho. Okusieť lahody té v jezeru plamenem síry vrúcie, jakožť jest Buoh svatému Janu zjevil. Protož raziť: ostaňte lži a střězte sě jie! Ležť nikdy nemóž sama v sobě býti dobrá, ale vzdy jest zlá a vzdy s hřiechem, jediné kdyby kto z kratochvíle náhodú někdy, ale ne z obyčeje chtěl někoho utěšiti a pověděl něco nepodobného, ne aby oblúdil koho, aby uvěřil tomu, ješto nenie, ale aby slyše nepodobně zasmál sě tomu[cv]tomu] to. Pomluv a rozpravení i piesní těch sě střězte, ještoť vás vedú k smilstvu a hasie u vás milost boží. Pakli diete: Musíme sě také někdy utěšiti zpievajíc, neb sobě něco rozprávějíc, a zdali by nebyla kratochvíl o

X
cvtomu] to
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).