Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<46r46v47r47v48r48v49r49v50r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

přietele, spravedlný jest. Dieť sám spasitel: Dajte almužnu a všeckoť vám čísto bude.

Sedmé jakož od bielosti bude něco bielé slúti, takež ktož k vyšším, k rovným i k menším spravedlnost bude jmieti, nečině křivdy i jednomu, a drží pravdu stavu svého, pravedlnýť jest. A kto j’ spravedlný, netolik neškodí jiným, ale vzbranije, jelikož dotýče stavu jeho, aby i jiní neškodili. A toho pomáhaj i nám, Hospodine! Amen, amen.

O svaté Nětiši řeč.

Usnúbil sem vás jednomu muži jednu pannu. Této dóstojné panny hod a nebeskú svatbu pamatujíc, ješto j’ nechtěla tělesně jmieti muže, aby u většiem dóstojenství dokonala duchovní svatbu s Synem […]text doplněný editorem Mám příčinu o té nebeské svatbě řéci něco, ješto j’ s Bohem milostí spojenie sbožné duše. Neb kakžkoli čisté, neporušené panny mají zvláští korunku v nebesiech ke cti svého dóstojenstvie, však Písmo i ty nazývá pannami, ješto jsú v duši učištěny, ač jsú i ztratily byly v těle panenstvo. A tak die svatý Jeronym: Porušené budú pannami v manželstvě Syna božieho. Každá duše panna bude, libá chot syna božieho, když bude hřiechu kteréhožkoli učištěna, ješto celá bude v celé milosti jediného Boha, jeho hledajíc jediného a žádajíc, jsúc s čistými pannami na těle neporušenými kostel jeden, chot jedna Syna božieho, ješto j’ v jedné milosti z rozličných stavóv jako jedno tělo z rozličných údóv. Neb milost z těch, ktož milují sě, učiní jedno. A svatý Pavel nejen porušeným pannám psal jest řeč tuto řka: Usnúbil sem vás jednomu muži, čistú pannu abych dal Kristu. I ukazuje tiem, ež v boží milosti, ktož sě věrně a vším srdcem obrátie k němu, i nečistí budú zčištěni. A kakžkoli nese někakú podobnost duchovné manželstvo tělesného, však veliká j’ v tom nepodobnost. V duchovném manželstvě jedna čistá milost bude s Bohem sbožné duše, ale v tělesném porušena jest žádost těla. A tak v tělesném manželstvie

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).