Minyde, Matěj: Příběhy Poděbrad

Polabské muzeum (Poděbrady, Česko), sign. H 19.182, 57 f. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka
<<<10<3v4r4v5r5v6r6v7r7v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

zří[5v]číslo strany rukopisuditi nemohli, sešli se oni sirotci do kostela, a tu jim kněz jejich kázání držel. Boček pak přiměřil onu švihovku na dveře kostelní, tam jim kouli od šesti liber vstřelil, od kteréžto rány jedenácte osob z nich padli. Tím předěšeni, dali se na outěk k Nymburgu. Boček pak s jeho žoldnéři jse za nimi hnal, maje za to, že snad měšťané jemu proti nim nápomocni budou. Zatím ale oni byli s nepřáteli zrozuměni, neboť hned když Boček jakožto vůdce na koni pro ni do brány vjel, nechali spustiti hřeben, kdež on od chasy sladovnický kyjima byl utlučen a ven vyhozen. Na témž místě a v té bráně, kde se to stalo, jest pro paměť kříž v kořeně vytesán. Boček pak, přivezen jsa na Poděbrady, zase obživel, se [na]text doplněný editorem Horu kunětickou blíže Pardubitc odebral, kdež také po čtyřech letech život jeho skončil.

§ 13.

Ten pravený Jiřík Poděbradský, poněvadž hned v outličkém věku veliké schopnosti ke všelikerým uměním na sobě okazoval, dán byl tedy od otce Viktorína v moc a opatrování pánu Snilovi ze Šternberku, jenž byl času toho nejvyšší purkrabě na Hradu pražském. Tu cvičil se vzláštně v řeči latinské, podobně[ab]podobně] podoljně i ve věcech zemského řízení se týkajících. Čehož pán jemu neodepřel[ac]neodepřel] neddepřel, neboť měl jednu dcerušku jménem Kunhutu, na kteroužto Jiřík velice byl laskav. A tak se stalo, že Viktorín v roku 1440 zemřel a jemu oupelné vladařství Poděbrad připadlo. Tu samou v roku 1441, maje roku svého 21 let stáří a ona patnácté, ji sobě za manželku

X
abpodobně] podoljně
acneodepřel] neddepřel
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).