Minyde, Matěj: Příběhy Poděbrad

Polabské muzeum (Poděbrady, Česko), sign. H 19.182, 57 f. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka
<<<<<5v6r6v7r7v8r8v9r9v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[7v]číslo strany rukopisuVladislava přísně potrestán, a tak od téhož samého roku žádný více hejtman až zase do roku 1525 zde jse nenalézá. Vladislav tedy jakožto král a nový vladař poděbradský, aby městu nějaký dar prokázati mohl, dal list neb privilegium měšťanstvu zdejšímu, aby piva jejich do sedumnácti krčem neb hospod vystavovati mohli, však tam doloženo jest, by sobě tím lépe v živnostech posloužili a toho dobrodiní[ae]dobrodiní] dobrinj do zvůle královské Milosti užívali. Tudy vystavěli sobě město pivovar druhý, který stával techdaž vedle pivovaru panského, kdež nyní dvorek domu Berkmanovského se nachází a od něhož sladovna stála, že se v zahradě nyní domu Novákovského blíže domu radního.

§ 16.

Po smrti krále Vladislava v roku 1520 nastoupil Ferdinand toho jména první a ustanovil tu v roku 1525 hejtmana Pavla Vlaského ze Sionu, který zde první knihu trhův a zápisův založil, a svojí vlastní rukou se tak na začátku podepsal.

Král Ferdinand jsa ve Vlaších vychován, oblíbil sobě tamní spůsob stavitelský, a poněvadž zde pozůstalá rezidenc templářská byla spůsobu gothitského, to jest s vysokými, ouskými a u vrchu zašpičatělými okny stavěna, tedy umínil sobě z ní zámek pravdě královský vystavěti. A tak povolal muže učeného jménem Jan Babtista Avostalis de Sala, který teprv v roku 1548 tu pracovati začal, neboť založena a znovu vyvážena musela býti tu zahrada. Prostřed dílku, kdež věž stojí, byl předělán, a byty pak vrchnostenské hned od vodárny

X
aedobrodiní] dobrinj
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).