Minyde, Matěj: Příběhy Poděbrad

Polabské muzeum (Poděbrady, Česko), sign. H 19.182, 57 f. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka
<<<10<2r–2v3r3v4r4v5r5v6r6v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

»Poďbrad«“. A tak od té chvíle povstalo jméno Poděbrad.

§ 11.

Aby tudy na Sychrově žádných více loupeží nevznikalo, osadil tady král Přemysel rytíře Villéma s Choustničky, který sobě tu chrad na místě, jenž Vola sluje, postavil a vodou obehnal. Později pak na tom místě, kde nyní zámek stojí, postavili sobě rezidenc templářové, vedle kteréž také i pivovar založili.

V roku 1262 Bernek z Nidy dostal Poděbrady a založil tu klášter pro řád kartuziánský a druhý klášter benediktinův v Svinobrodu neb Nymburku. To bylo za časů Václava krále v počtu třetího, který byl první, jenž Poděbrady jménem městys obdaroval. Počet obyvatelův rozmnožil se zde velice, takže v roku 1310, když Uhrové Nymburg dobývali, jim vojskem nápomocni byli. A poněvadž oni Uhrové jakožto přemožení se nad nimi pomstít umínili, přitáhli nepřátelsky na Poděbrady a kde kdo od nich byl postižen, všecko nejen vymordovali, ale i také malé dítky provazy za krky vázavše koním přes řebty kladli, klášter vypálili a zbořili, kteréžto kněží časně ostranivše blíže Jičína místo tak nazvané Kartouzy sobě ustavěli.

A poněvadž mimo kostela templářského žádného tu více nebylo, tedy Jan Lucemburský král český kázal tu na břehu řeky Labe kostel Povýšení sv. Kříže v roku 1314 postaviti, jsa také toho úmyslu i klášter zase stavěti. Však ale zemřel času toho a syn jeho Karel IV. teprv v roku

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).