Minyde, Matěj: Příběhy Poděbrad

Polabské muzeum (Poděbrady, Česko), sign. H 19.182, 57 f. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka
<<<<<4r4v5r5v6r6v7r7v8r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

pojal a na Poděbrady uvedel.

Z toho manželstva pošly tyto dítky: Viktorín a Jindřich synové, pak Kateřina, Zdeňka dcery, z nichžto první za churfürsta sachského a druchá za krále uherského Mathiasse Huniat později provdané byly.

Praví se o ní, i také upsáno jest, že byla opravdivá máti chudých, totiž Kunhuta, a milovala poddané své. Z téhož také ohledu s povolením manžela jejího Jiříka založila školu jménem poděbradskou pod jménem zákonství. K té darovala roli, také dvě vesnice Kluk a Polabec, aby odváděly rektorům 26 strychů žita míry vrchovaté každého roku. V roku 1522 pan hejtman Černín z Černínu odkoupil statek v Kluku od jistého Hýža, který byl zeman, a ten desátek dával ale škole poděbradské tak dlouho, dokud by naspátek nebyl odprodán, což také až pod dnes trvá. Zemřela v roku 1449 dne 28. července a tu v kostele po pravé straně malého oltáře sv. Anny pořbena odpočívá. Založila též vedle školy špitál neb chudinu malomocných některých osob z panství toho, též šatlavu neb káznici pro lotry, aby tu, maje nohy v kládách dubových sevřené, seděním trestáni byli. Trest lotrůf měl 3 stupně. První byl ten, že za krk železem byl stížen a nemohel ani klečeti, ani seděti. Ona ale Kunhuta slitovala se nad nimi, a proto dala tu šatlavu postavit, aby raději mohli v kládě seděti. Toť jest tu po ní památka.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).