[herbář se zdravovědou]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. II F 2, 259r–285v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[263r]číslo strany rukopisuTaké přivodí ženám čmýru. Ktož ji s solí ztluče a položí na bradavici, spudí ji[aa]ji] gie. A ktož ji ztluče s slepičím sádlem a pomaže neb přiloží na bolest nožnú, jiež kokot řiekají mnozí, a slóve náskoka neb náhnět[ab]náhnět] nahnet, jest spomocna. Takéž stlučena a ta voda v ucho vpuščena spomáhá mdlému sluchu a znění v uší. Také miezka a strdí, ktož pomaže oči, jest pomocno zraku. Také ktož tú miezkú pomaže lysinu, zrostú vlasy. A ktož jie mnoho a často požívá, přivodí zapomanutí, to jest nepamátlivost[31]nebo nepamatlivost?. Také vařená přivodí moči aneb scánie a činí spánie. A dlúhá cibule a črvená jest lítějšie nežli okrúhlá[ac]okrúhlá] okruchla. Protož i jest dobré, aby dřieve poležala v uoctě neb u vodě jednu hodinu, nežli ji člověk hryze[32]slovo v rukopise nejprve napsáno chybně, poté škrtnuto a zapsáno znova. Takéž ktož ji s octem ztluče a pomaže, trudovatnost črvenú na obličeji spudí. A té nemoci latíně dějí morpheacizojazyčný text.

Raphanuscizojazyčný text

Chřen jest horek a suchý na třetiem stupni a jest horké chuti a vředy činí[ad]činí] czinie pro přielišnú svú horkost a moč přivodí a ženám čmýru. Také přivodí smilstvo a črvy z břicha vyhánie.

Artemesiacizojazyčný text

Črnobýl, druzí řiekají býl, jest mátě všeho koření, a jest horký a suchý na druhém stupni, a zvlášče ženám čmýru přivodí. A spomáhá ženám, jenž jsú jalové z mokrosti, když často vařenú pie. Také zmytý a zkrájený drobně a vařený v octě neb s vínem za celý den, procediž skrze rúšku, mýž tiem hlavu bolestnú, což móž náhorčejie, a obvěž hlavu rúchú a lehni, ať sě dobře vypotíš. A to čiň po tři dni anebo po čtyři, a budeš zdráv.

Solsequiumcizojazyčný text

Čakanka zelená[33]v rukopise bylo nejprve zapsáno „zelina“; slovo bylo poté škrtnuto a dopsáno touž rukou „zelená“ spomáhá proti jedu a ukušení jedovatého[34]měl by zde být tvar dativu, když ji ztlukúc, i klaď na ukušenie, aneb vařenú pie. A toho jest dóvod, že kolčava jedem ostřícená běží k čakance. Také v octě vařená

X
aaji] gie
abnáhnět] nahnet
acokrúhlá] okruchla
adčiní] czinie
31nebo nepamatlivost?
32slovo v rukopise nejprve napsáno chybně, poté škrtnuto a zapsáno znova
33v rukopise bylo nejprve zapsáno „zelina“; slovo bylo poté škrtnuto a dopsáno touž rukou „zelená“
34měl by zde být tvar dativu
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).