[Dalimilova kronika, rukopis vídeňský]

Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko), sign. NK Ser. nova 33, 1r–30v. Editoři Daňhelka, Jiří a kol., Černá, Alena M. Ediční poznámka
<<<<<16r16v17r17v18r18v19r19v20r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

dojide,

Polany s druhé strany uzřěchu.

vzemše přímiřie ob noc, boji rok za jitra vzěchu.

Té noci sě bez strážě Čechové rozhostichu,

a Polené svú vieru zrušichu.

Přěs Labe sě tajně přěbrachu

a v české stany vzeprachu.

Dřéve než Čechy k odění přijidechu,

až lepší smrtí otjidechu.

Mezi Čechy byl jeden jmenovaný,

jinoch dobrý a velmi kázaný.

Dětříšek Bučkovic to bieše,

mezi hrdinami jako tuří roh slovieše.

Ten byl někdy divokú svini za uši jal,

a pro to byl na ščítě sviní hlavu i přijal.

Ten tehdy hrdinsky sě jmieše,

ale pomoc nejmieše.

Zbiv Polan mnoho, neboh snide,

kněz český ledva bratra ujide.

Blazě jinochu dobrému

a u vieřě schovanému!

Sbožie i rozkoš přěstane,

jediné dobré jmě ostane.

Po stu let chvalte Dětříška dobrého,

kážiť, vše opustě, dobývaj po duši jmě dobrého!

Pak kněz svéj bratří hněv otpusti

a bratra Soběslava na Vacka spusti,

neb ten vše zlé knězi a bratří radieše

a ten jě v hromadě vadieše.

Poznav rádci nevěrného,

kněz Soběslav zabi Vacka zlého.

Vacek muž otlustný a krátký bieše,

harované rúcho nosieše.

Panici sě jemu smějiechu

a proň křěpeličnému miešku vacek vzděchu.

Kak sú Čechy římský kostel vybili

Ciesař nový do Říma chtieše jíti,

chtě poslední korunu přijieti.

Káza s sobú knězi českému,

kněz miesto sebe káza Břěcislavovi, synovci svému.

Tomu Břěcislav jmě bieše,

ten s sobú tři sta vybraných ščítóv jmieše.

Že chce dobrým býti, strýc jeho Bořivoj sě jeho ruči

a mediolánské měščany synovci poruči,

aby jim pro jeho nemilostivé držěnie

učinil některé otplacenie.

Břěcislav, když v Římě bieše,

po svatých rád chodieše.

Vzvědě, že papež z Mediolána rodem bieše

a tehdy lepšie mediolánské měščany u sebe jmieše.

Ciesař s papežem počěsta sě hněvati

a papež ciesařě nerodi korunovati.

Břěcislav tú válkú počě vesel býti

i jě sě papežových přátel bíti.

Tu sě jě svého strýcě mstíti,

až chtieše i papežě zabiti.

Papež k svatému Petru v kostel uteče,

kněz Břěcislav po něm poteče.

I káza kostel vybiti

a v něm všě Vlachy zbíti.

Kováňský pán ten kostel vybi

a ten prvý v kostele lidi vzbi.

Vlachy bez rozpači tepiechu,

až potoci krvaví tečiechu.

Tu Čechy papežě jechu

a z kostela klejnoty veliké vzěchu.

Viece by byli paměti učinili,

by sě byli krvavým dščem nevzhrozili.

I musi papež ciesařě světiti

a Čechy kletvy zbaviti i rozhřěšiti.

Tehdy Daniel biskup snide

a Heřman na jeho stolec vznide.

O dobrém Ščepánu královi

Ščepán, dobrý král uherský,

a Vladislav, kněz český,

rok sobě dasta

a u mířě na mezi sě brasta.

I počěšta

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).