[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<10<3r3v4r4v5r5v6r6v7r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

učedlníci jeho. Mt5,2 (Lucecizojazyčný text VIf) A otevřev usta svá, učieše je řka: Mt5,3 {B}textový orientátor „Blahoslavení chudí duchem, neb jich jest královstvie nebeské. Mt5,4 Blahoslavení tiší, neb oni začátek komentované pasáževládnúti budúkonec pasáže s variantním překladem budú vlástivariantní překlad zemi. Mt5,5 Blahoslavení, začátek komentované pasážekteřížkonec pasáže s variantním překladem jenžvariantní překlad lkají, neb oni utěšeni budú. Mt5,6 {C}textový orientátor Blahoslavení, začátek komentované pasážekteřížtokonec pasáže s variantním překladem jenžvariantní překlad lačnějí a žieznějí spravedlnosti, neb oni budú nasyceni. Mt5,7 Blahoslavení milosrdní, neb oni milosrdenstvie dojdú. Mt5,8 Blahoslavení, začátek komentované pasážečistého srdcekonec pasáže s variantním překladem čistí srdcemvariantní překlad, neb oni uzřie boha. Mt5,9 Blahoslavení pokojní, neb oni synové boží nazváni budú. Mt5,10 (I Petri II) Blahoslavení, začátek komentované pasážekteřížkonec pasáže s variantním překladem jenžvariantní překlad protivenstvie trpie pro spravedlivost, (I Petricizojazyčný text 4) neb jich jest královstvie nebeské. Mt5,11 {D}textový orientátor (Lucecizojazyčný text VI) Blahoslavení jste, když zlořečiti vám budú člověkové (velcizojazyčný text lidé) a protiviti se budú vám a řkú všecko zlé proti vám, lžíce pro mě. Mt5,12 Radujte sě a veselte se, neb odplata vaše začátek komentované pasážemnohákonec pasáže s variantním překladem hojnávariantní překlad jest v nebesiech, neb tak jsú sě protivili prorokóm (Marcicizojazyčný text IXl, Lucecizojazyčný text XIIIIf), začátek komentované pasážekteřížto sú {kteříž}přípisek soudobého korektora byli přěd vámi. Mt5,13 {E}textový orientátor A vy ste suol zemská: pakli suol bude zmařena, čím bude soleno? K ničemuž sě viec nehodí, jedno aby byla ven vyvržena a potlačena od lidí (hic estcizojazyčný text od člověkóv).

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).