Albrant, mistr: [Koňské lékařství, NK XI C 2]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XI C 2, 289r–291v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka
<<<10<289r289v290r290v291r291v>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[290r]číslo strany rukopisuocasě, a to jest poznati takto, že ten kóň rád sě češe na ocasě, kdež to miesto nalezneš, ješto bolest jako ořech, projžiž jemu kóži na tom miestě a natři jemu špangrýnu, pak ohole vlasy, navěž jemu síry, starým sádlem a špangrýnem a siemě blénové[g]blénové] bolenowe. Pakli zameškáš, žeť sě v šíji[9]chybný zápis, má být zřejmě „všudy“ vrazie, tehdy žzi všecka ta miesta, a vezmi koňskú kost a ztluc špangrýnem a sirú, a to polož na to. Pakli to nepomóž, vezmi pelyňkovú vodu tak mnoho, jako by mohl rúchu omočiti, a prach dřéve menovaný , a obiniž tu rúchu okolo koně za týden, tiem jemu pomóžeš.

Který kóň sobě zaskočí

Tehda učině ránu čistú, položiž na to topenici s solí, ať sě nesmrdí, a čiň to na každý den. Anebo vezma bielé těsto, směsiž s bielkem v hromadu a nalož na to a nechaj do třetieho dne, tak jemu spomóžeš.

Který kóň má rosědlé kopyto

Tomu mezi vlasy a mezi kopytem otevři a učiň z bielé múky a z bielka pokrutu, navěž jemu na to, a budeť zdráv.

Který kóň má nežity kdež kolivěk

Tu jemu na kříž prořež, pak síru horkým železem tam zapusť, pak vezma topenici dobřě slanú, navěžiž jemu dvakrát za den, a budeť zdráv etc.cizojazyčný text

Který kuoň sobě patu oddáví

Tehdy odejma podkovu, kladiž na to kúdeli z bielkem. Pakli tomu koni hnój z nohy pójde, vycídě ten hnój žíní, jako sě noha rozsědla, uvěžiž na to teplé psie hovno, tiem jej zhojíš.

X
gblénové] bolenowe
9chybný zápis, má být zřejmě „všudy“
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 9 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).