Albrant, mistr: [Koňské lékařství, NK XI C 2]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XI C 2, 289r–291v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka
<<<10<289r289v290r290v291r291v>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[289v]číslo strany rukopisuchrásty jemu spadají. Potom vezmi kyselé těsto, kladiž mu na to po tři dni, až mu ty vlasy spadnú. A vezmi pak staré sádlo a rtut a síru, směsiž to v hromadu, mažiž tiem často, a tiem jej zhojíš.

Který kóň má črvy v žaludce anebo v břiše

Vezmi ocet a vaječné škořepiny, sčiniž to v hromadu a ztluc. A vezma rez[b]rez] rziez od železa a pražený peř, sčiniž to vše v hromadu, aby bylo vlažno, vlíž to koni v hrdlo. Neb vezmi řebříček a zřěž jej dobřě a vař jej u víně. A když bude vhod, nalíž jemu v hrdlo, tiem jemu spomóžeš.

Který kuoň má krtice mezi koží a mezi masem

Vezmi koňskú kost a špangrýn, zežha[c]zežha] zzezha kost, včiniž prach a špangrýn přičiň a k tomu, prožha kóži na miestě, kdež sú krtice, naspiž[7]v rukopise zapsáno jako „naſpyſs“ prachu, a tak mu spomóžeš. Anebo koňskú[d]koňskú] konczku kost navěž jemu na hrdlo, a budeť zdráv. Ale čiň to tajně, ať žádný nezvie etc.cizojazyčný text

Kto chce rozuměti, troje sú krtice. Prvnie jsú od kolena až do kopyta, těm dějí vlk neb líté[e]líté] licze uschnutie[f]uschnutie] roſſtnutye[8]nejisté čtení, emendováno podle rkp. Knihovny Národního muzea I H 29 mají anebo utrženie. Po tomto máš poznati, budeť na tom miestě jako ořech vlaský a vlasy sě zdrastie na tom miestě a také sě kóň na to miesto dotýká usty, to takto zapudíš: Vezmi dva kozlová řemeny, zvěžiž jemu nohu svrchu vdole, tiem pak odpudíš krev od črva, a hihned sě zsuší krev jako ořech, přižiž to miesto horkým železem a naspi na to špangrýnu a zavěž tu ránu za tři dni, a tiem jemu pomóžeš.

Druhé počínají sě na

X
brez] rziez
czežha] zzezha
dkoňskú] konczku
elíté] licze
fuschnutie] roſſtnutye
7v rukopise zapsáno jako „naſpyſs“
8nejisté čtení, emendováno podle rkp. Knihovny Národního muzea I H 29
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 9 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).