Beneš z Hořovic: [Překlad kroniky Twingerovy, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV E 29, 1r–65v. Editor Šimek, Štěpán. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<10<13r12v12r11v11r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

še je i káza je čtvrtiti. A poja Dariášovu dceru sobě za manželku a tu byla velmi veliká svadba a hrozné veselé.

Kterak získal boj a zabil krále Porra a jeho mnoho lidí

Pak po té svadbě přišlo králi Alexandrovi poselstvie, kterak král Porrus z Indie táhne proti němu Dariášovi na pomoc. Tu ihned Alexander táhl tam proti němu do Indie skrze hory a rozličné lesy a tak, až sta se i sjela. A když se sjela, ihned se boj mezi nima poče. A král Porrus měl tak veliký lid, že se XX dní spolu bili a bylo na každé straně bez čísla lidí zbito. A také král Porus byl tu zabit a tak Alexander boj získal.

Alexander byl v ty časy král nade vším světem

Potom táhl Alexander skrze všecky země na vzchod slunce. A které země nechtěly podeň slušeti, on ty podbil pod se a také, že on slul král a césař všeho světa. A v ty časy udělal to město Alexandria a tu postavi svú césařskú stolici.

Kterak Alexander velikost a výsost tohoto světa u povětří a hlubokost moře

Potom král Alexander kázal sobě dobyti dvú nohú, ta jej nesla tak vysoko pod oblaky, že mu se zdál vešken svět tak malý jako jeden kuol u vodě. A tak mu se zdálo moře, jako by se had okolo toho kólu točil. Potom kázal sobě sklenný sud učiniti, ješto všudy okolo a skrze něj mohl viděti. I kázal se v tom sudě pustiti do moře na dno a tu viděl mnohé rozličné morské divy od ryb a od rozličných morských zvieřat, ješto v moři bydlé. Ty dal je on všecky své mateři malovaná a svému mistru Aristotilešovi. Pak potom Alexander přijel k té králové Kandacis a k těm bojovným paniem amazonským a k tomu dřevu slunečnému a měsécovému, ješto uměly mluviti a mluvily až do božieho narozenie, a jiných mnoho velmi divných věcí, ješto Alexander činil. Toho já všeho nechám nynie pro ukrácenie řeči. A kto chce o tom dále zvěděti a čísti, ten hledaj toho v Školastice historí, jakož kniehy o Alexandrovi držie, a tu všecky shledáš.

Alexander byl přemohl všecky země

A když Alexander byl již protáhl všecky země na vschod slunce a je přemohl pod se a tak byl každú zemi po

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 10 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.23
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).