Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.

[Generovaný obsah]

[552]číslo strany tiskučinové Demetr. 7a

11 zd. doplň: dietě bude mžieti... vždy mží očima RokJan. 15b1

289, 16 Pror. Jer. má býti Pror. Is.

290, 14 doplň: řevou a fypie OtcS. 58b2

5 zd. doplň: ač jsi pilně to ſnabdiela Otc. 48b, ſnabdiew toho lépe stařec... i uzře diábla Otc. 95a

292, 18 ſtwie má býti ſtwi

20 zd. ſtkwye ſye Alb. 116b má býti Alb. 106b a je to za lat. relucebat, není to tedy novotvar praes., nýbrž aor. stkvě

293, 1 doplň: ſtkwienie Třeb. 258b

294, 3 doplň: Vezmi kopie v hlavách jeho ješto tczy v zemi Com. 150bl (I Reg. 26, 11: quae est fixa in terra)

12 Zaniklo. Doplň: dial. a novočes. trčeti

12 zd. doplň: v čest sě tyſchzie Jid 21. Nezaniklo: srov. dial. han. tiščet, vetiščim, vetiščel, vetišč!

295, 8-10 Totéž tržěti... náleží k trhnúti na str. 257

11 zd. doplň: ona jemu odpovědúci řekla HusSvát. 21b

4 zd. doplň: nevěděle Račín Robota 9 (1706)

305, 10 zd. doplň: viec nikomému neškoděte Jež. 1 (Výbor I, 401, 25)

307, 18 doplň: vderzichowa sě oba Otc. 144a, jedné sě desky polapichwa Pass. 291

308, 5 zd. doplň: racziel dáti Hrad. 396, 17 (133a)

311, 1 doplň: umrlý a neſmrazený... nenie smradem porušen OtcS. 120b

312, 3 zd. doplň: ke cžtienij tohoto světa NUK XI C 6 , 120a honores

314, 3 zd. doplň: když sta dva manžely spolu hrzbila ŠtítVávr. 161a2 (Erb. 475)

315, 1 zd. doplň: když jest kto kſſil aneb zywl HusSvát. 30a (dvakrát)

316, 20 -mčíti, zamčiti oprav: patří k -mču, mčieti str. 287, 14n.

319, 9 doplň: Viz, coť die žaltář o tom korábi a o té neskrovné povodni, Pry: Ta j’moře veliké ŠtítVyš. 115b Hoc est, quod in psalmo dicitur: Hoc mare magnum..., Já pray tří se věcí bojím OtcS. 290b

320, 21 doplň: Przezes tě strach dne súdného ŠtítJes. 279b (Vrť. 248, 19)

322, 4 zd. novotvar... zřídka škrtni: první dva doklady jsou part. praes.,

ostatní 3. pl. praes. –srov. Fr. Ryšánek, SaS 1958,4

323, 1 nedoloženo oprav: a já vědě, že se znauye oba z dávné chvíle s sobú Táb. zl. II, 11, staň se náma, což zadawa Pass. 297, což žádáme PassT. F 9, 3

22 doplň: Du. 1.: hledajva Adam Krok 2, 213, pohledajva sobě pokrmóv t.

327, 1 doplň: přemožené zgemijcz Štít. ř. 91b, Wzejmali sě v světské sbožie Porok Kor. 25b

328, 16 doplň: Adj.: zdali se jakožto ſpagicy nemáme HusSvát. 400b,

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).