Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.

[Generovaný obsah]

[551]číslo strany tisku252, 13 n. k sadnu, -nútidoplň: tu sě krev berancova Riedla Pass. 295, žíly ſſedle Frant. 90b, ďábel takým jezdcem poſeden Frant. 72b subactus

256, 3 doplň: netieže had k síle přijíti, poče dóm przniti Baw. Ezop 589

20 n. k tesknu, -núti doplň: ſteſſčenie Výkl. bibl. jmen v ruk. Kap. kn. 88bl, (Židé) vrtrali proti bohu teſknucz sobě pro práci ŠtítVyš. 21b (Čel. v Dodavcích k Jg. Slov. chybně: teskúc k tesci, tesku)

11zd.n. k -tknu, -tknúti doplň: Impt.: wetkni Třeboň A 7, 230a

257, 13 n. k trhnu, -nútidoplň: nad se sám wtržen Frant. 64a

15 zd.n. k trnu, -núti doplň: odtrnvw z těch ran Otc. 7a, srdcem zavše tyrnul Jid. 31, počechu mu nohy trnúti Pass. 341, dial. trpnút (Ostrava)

259, 7 zd. doplň: svietidla rožhli Tkač 78 (1494)

266, 6 zd. doplň: Adj.: spomínajíc na baugegiczie dětinstvie OtcS. 61a

267, 10 zd. doplň: proč jeho dlúhočakáním hrdiete Kruml. 205a

270, 18 zd. doplň: Part.: pade omdlewſſy Alžb. 465a, radoščěmi omdlewſſy padla Pass. 291

270, 10 zd. doplň: Part. -polejúc: zapolegicze se Třeb. Cant. Anny (o nadepsáno nad pův. a), ŽKlem.: stydiece se

271, 15 zd. doplň: Impf.: biskupové jim ſpylechu Paš. Drk. 338, poſpielechu NUK XVII H 17 , 21a

7 zd. doplň: (Paris v hrobě) tlee NUK XVII B 6 , 171b2

280, 10 zd.n. k blšču sě, blščieti sě doplň: oči jeho blščiechu se jako hvězdy Alxp. 9b (Krok 2), blſſczenie Třeb. Ez. 1, 28 splendoris

282, 3 nádržěti doklady jsou v GebSlov.; doplň: mnozí nádržie sě boboňkóv HusSvát. 498b, jeho sě nádržiece t. 507a, chycených (slov) sě nádržeti Porok Kor. 21b

283, 1 hřbieti náležité tvary má GebSlov.; doplň: tu, ješto i dnes jeho svaté tělo hrzbi Pass. 376, k tomu kostelu, ješto svátý Amator hrzbi Pass. 475 atd.–3. Pl.: kdežto těla Blažky a Marty svrchupsaných i jich předší hřbie ČČM 1839, 449 (1449)

284, 12 doplň: chceme-li a chcme-li Blahoslav Gram. 265

285, 1 zd. doplň: Když pak wzchotiel Štít. ř. 209b (379, 245)

286, 20 doplň: Priběh Petr na psa krzicze Pass. 297

287, 14 n. k mču, mčieti doplň: žena kvasnic przymczie Hrad. 177b, Dadúce sě mczieti každé žádosti... Ó kak daleko od pravdy taková libost zamczij člověka v žádost kochánie ŠtítJes. 154a2 (Vrť. 146, 29), ŠtítOp, t.: daleko by od pravdy zamčela taková libost v kochánie světská

288, 9 doplň: velikého nade vše mnijenie Barl. Kl. 198b1

18 doplň: pozapomye své bolesti ŠtítVyš. 23b2

15 zd. doplň: Impf.: mrziſſe Mus. IV B 15 , 268b, mrziechu duši zlých

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 22 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).