Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.

[Generovaný obsah]

[545]číslo strany tiskuK uctění padesátého výročí velkého českého filologa Jana Gebauera rozhodla se Československá akademie věd znovu vydat postupně Historickou mluvnici jazyka českého. Jako první svazek vydává Tvarosloví II, časování.

Připojujeme opravy a doplňky k tomuto dílu; jde o opravy skutečně drobných omylů a o doplnění nových dokladů u jevů řídkých, zejména jde-li o doklady staré, starší, než má Gebauerova mluvnice.

[546]číslo strany tisku

[547]číslo strany tiskuOPRAVY A DOPLŇKY

Str. řádek

49, 4 zd. doplň: aor. 1. sg.: mně perník podšev ſniech Třeboň A 4, 45b

71, 1 doplň: tys se k tomu nechtěl miet AČ 14, 213 (1472)

91, 12 zd. doplň: před spolu gedugicziemi Čtenie Ben. Luk. 14,10, pro spolu gedugiczie t. Mar. 6,26

93, 11 doplň: držim GestaKlem. (-im opraveno v -ijn, srov. Novák, str. 237, pozn. 2 ke kap. 103)

95, 10 doplň: Já Pabián rzek ſem k němu Arch. m. Pr. 1046, f. 19a

103, 5 zd. 1. Kor. 12, 12 má býti 1. Kor. 13, 12

104, 15 zd. čest data AlxV. 1948 má býti čest datú Hk; Traut., Váž., čtou: danú

109, 10 doplň: kázanije HusVýkl. (Konáč 1520) 35, rozwázanije t. 20, požýwanije t. 82

15 Lev. 24, 44 má býti Lev. 14, 45

16 Ex. 4,27 má býti Ex. 4, 26

124, 6 zd. Sing. 1. jěch zde nedoložen – Srov. doplněk k str. 49, ř. 4 zd.

128, 10 doplň: Bode zbožie člověka na světě třemi bodeními HusErb. 2, 77

1 zd. doplň: brzydl PassT. M 21

129, 1 prziebrzedi má býti prziebrziedl

2 doplň: dva špehérě přiebřidſe Jordán přijidesta k Jozue Bosk. Jos. 2, 23

5 n. k bud- doplň: nic neprobude Mik. 210b Eccli 5, 1, budewa ji (síň) spolu mieti PassT. 15al, A když jeho nebudieše (Aristotela), řiekal Plato o něm MudrU. 55b

131, 12 zd. doplň: hudci wzhudechu PassT. M 10b

151, 16 třás, triesši, stč. nedoloženo oprav: Lazar se otrzaſw vyšel PassT. D 18b

156, 7 doplň: plenie Pís. ves. chud. 31

158, 17 zd. k živu, žíti doplň: tělo zas ožive Litanie 1774, 44, Oži duch jeho Živ. Jos. 266a1 (Krok 2, 165), nechtieše nikakž zywiti Trist. 103 (na živu zůstati)

159, 17 živen nedoloženo oprav: že jsú kdy ostali zyweny Trist. 80a

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 18 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).