Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<340341342343344345346347348>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[344]číslo strany tiskusmr̄cěti, ke smrtiti. Part. (syny) zſmircieyucich ŽGloss. 78, 11, ſmirtieyucich ŽWittb. tamt. (-tie- m. -cě-). Zaniklo.

-spářěti, ke spořiti t. j. sporým činiti. Praes. sbožie ač sě prſiſparzie divitiae si affluant ŽKlem. 61, 11, tiem i odplaty nám viera przyſparzye Štít. uč. 27ᵇ. Part. Achilles je stíhá zabitých k zabitým přiſpaṙege Troj. 108ᵃ, prziſparziegicz augens Ol. Ezech. 16, 31. Part. abyste rozkoší przyſparzyely Pror. Isa. 66, 11.

stavěti, ke staviti. Praes. jižto ſtawiegiu ŽKlem. 126, 1. Part. ſtawiegiuce t. 117, 22. Part. podlé ňeho biechu vítězi ſtawany (m. stavěni, rým: strany) AlxV. 1456, biechu kamenny wſtupny pro bláto wſtawany Otc. 477ᵇ. Nč. stavím, stavěti, stavěl, stavěn atd., dial. stav́ám BartD. 1, 25 (zlin.), stav́aj t. 7 (též), stav́at t. stav́al t. 169 (val.), stavjanje t. 42 (hroz.).

střieleti, ke střěliti. Praes. (oni) uſtrzieleyu jej ŽWittb. 63, 6. Part. aby ſtrzieleli t. 10, 3. Nč. střílím, střílel atd. Dial. střílám Bart. 1, 25 (zlin.), střílat t. 2, 159 (brn.) a j., střílál t. 79 (rožn.), ze sta ručnic vystřílali Suš. 83; doklad z doby starší: ſtrzelati aby nesměl Perw. 14 (list. slez. XVI stol.). Novotv. podle V. 2: střílu, stříleš atd. BartD. 1, 79 (rožn.).

-stúzěti, ke studiti: ostouzeti atd. Us.

-súzěti, k súditi: ozuzaiæ t. j. osúźajě examinans Greg., roſuzal bi t. j. rozsúźal by deliberaret tamt.

svářěti sě, ke svářiti sě: co sě ſwarzeſs se mnú Hod. 84ᵇ.

táčěti, k točiti. Part. tacžel sem sě po moři Troj. 225ᵃ. Nč. o-táčím, -tačel atd.; dial. oves sa táčá BartD. 1, 307 (val.), stáčat t. 156.

-tápěti, k topiti caleſacere: zatápěti atd.; – k topiti immergere: potápěti atd.

-trácěti, k tratiti. Part. by neztraczal Štít. ř. 220ᵃ, vtraczala t. 74ᵃ, vtraczalo t. Nč. z-trácím, -trácel atd. Dial. utrácá BartD. 2, 4 (napaj.), utrácat t. 1, 55 (dol.), vytrácali sa t. 346 (lhot.); utrátím, utrátět t. 2, 278 (dač.).

-tr̄pčěti. k -trpčiti. Part. svatého obtirpcziely exacerbaverunt ŽWittb. 77, 41, pokúšěli i otirpcziely jsú boha t. 77, 56, odtrpczely (sic) ŽPod. tamt. Zaniklo.

trúcěti, ke trútiti. Part. rukama o dřvi truczege Lit. 1. Reg. 21, 13. Zaniklo.

-túleti, k tuliti Part. (Ježíš dítky) přitulege Kladr. Mark. 10, 16.

-tvářěti, ke tvořiti: vytvářeti atd. Us.

-tvr̄zěti, ke tvrditi Part. komoň svú podkovú cěst potwirzal AlxH. 1, 34, potwrzal AlxV. 1203. Zaniklo.

-účěti, k učiti: učíte se tomu, čemu byste se měli odnaúčeti Jel. Jg. Dial. praes. poúčám BartD. 1, 156, podúčať sa t. 251.

-úzěti, obúzěti, k obuditi – osočiti, nařknouti. Praes. kto koho obuzye zlodějem Rožmb. 227, že jeho obauzjme KolT.162ᵃ (1626), nepřátelé nás

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).