Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<494495496497498499500501502>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

 • -uł, -ⁱuł dial. konc. part. z -ił 94, 196, 212, 278, 308; – z -ył 205
 • -úl dial. konc. part. z-ul 97, 242; sr. -ól a -nul, -núl -nól
 • uláti, ulaju 387
 • uléci, uleh- 166
 • Uljanov G. G. 33
 • uleknúti, -kv sě 102
 • ulyziti, -žu sě 316
 • -um dial. za v 3 pl. 25, 26 a při vzorech jednotlivých: – -um m. ějú 28; – -um dial. v 1. sg. m. -ám 36, 323, sr. -ám a -om
 • um subst. 266
 • umářěti, -řat 340
 • umdliti, -íti 76, 316
 • umêją, uměju v. umêti, uměti
 • umějúcí 91
 • uḿěł part. v. uměti
 • uměnie 107, 266
 • umetati, -cu 371
 • umêti, umêją 32, 34, 47, 58 sl., 69, 8183, 99, 103, 113, 116, 118, 260, 261, 263265, 272
 • uměti, -ěju, -iem, -ím 8, 28 (3. pl. uḿá, -a, -o, -u, umiu, umum), 29 (umijú atp., humijó, ômijő, umíja), 32, 34 (stah.), 36 (ômim), 47, 58 sl., 60, 69, 99, 113, 260, 261 266, 272,
 • 295, 314, 406 sl.; umět 71, 264, , umeť slc., humít 264; impt. 36, 38, 264 (umjé, homjé); part. uměja atd. 82, 85, 265, ôměja 85, uḿéł, umił f. -ěla 265, humíl 97, 265, uměn, homjen- 103, 105, 265
 • umił (z -íł) v. uměti
 • umirati stsl. 194
 • umírati, -řu dial. 356
 • umlknúti 241, 250
 • umořěvati, -iji 399
 • umrêti, umьrą 194; sr. umъrlъ
 • umřet(ý) vedle umřěn 199
 • umřieti (-ci 72), -íti, -ít 76, 77, 80, 195, 199, umret, , -c 79, 196, umríť 70, 77; umřu, umřou m. r- 195, 199, umřoš, umrjaš 36; part. umřěl 190, -él 196, 199, -ił 196, umréł 97, 196, 199, -eu 94, homřél 97; sr. umrl a umřetý
 • umřití novotv. 199
 • umrl, 4, 93, 199
 • úmrtie, 102 sl., 197, 199
 • umrtven, -věn 309
 • umrъlъ part. stsl. 93
 • umrъtije stsl. 197, 199 i
 • uḿuł (z -il) v. uměti
 • umýcet (z -ěti) dial. 341
 • umyti, -ýti, -ejt 77, 78, 204. 205, 209; part. homél 97
 • umýtiti, -cen 311
 • umьrêti, umьrą v. umrêti
 • unešéní dial. 148
 • unynije stsl. 206
 • unyti, -ýti 77, 78
 • -uoc, -uoc- v. –úc-
 • ṷoi̯d- v. ṷei̯d
 • -uoj, -uoj- v VI. tř. v. -uj (-ůj), -ój
 • -ṷōs, -ṷos příp. part. -ъs 98 sl.
 • -nova- za -óva- (z -ova-) v VI. tř. 399, 403; sr. -ova-, -uva-
 • úp- sr. vep
 • upadenie, 127, 139
 • upachtiti, -ťen 311
 • upálen, dial. upálena 105
 • upásti, upadu 139, part. 95, 101, 126
 • upatý, upiatý 190, 191, upnutý 184
 • upéci 163, upečino 105
 • upečeťen, -tín 105, 312
 • úpěti, -ěju 219, 319
 • upieti, -íti, upnouti 179, 180, 191
 • upíjěti, -jat 342
 • upiti stsl. v. vъpiti
 • upíti v. upieti
 • úpiti, úṕu 219, 272, 308, 319
 • uplésti, -étl 125, 127, 139
 • uplvati, upľuju, -iji 383
 • upnouti, upnu v. upieti
 • upnutý v. upatý
 • upomanúti 249
 • upomínati 80 (sup.), 322
 • upřadzyny, upřěden-127
 • upřieci, upřahu 168
 • upřieti, upru 86, 196, 199
 • upúščěti, -štěti 342
 • upuščovati, -ščěv- 399
 • *upъvati v. úfati
 • uřas- uřěs-, uřís- v. užas-
 • urázěti sě 343
 • uraziti, uraž! 41
 • určiti 170
 • uřěs-, uřís- v. užas-
 • uřězati 350, 359
 • uřnúti, uřl dial. 252
 • uroděn, urodzený slc. 313
 • urósti, urostél 140
 • -us příp. part. -ъs 98 sl.
 • usadu v. usiesti
 • uschnúti 78, 241, usechl 252 sl., usch, usech, uschyl 95
 • usieati, usadu 141
 • usl, f. usła v. usnúti
 • uslyšěti, -šu 9, 87, 101, 274, 278
 • uslyšovati, -šěv- 401
 • usmercic dial. 72
 • usnábili dial. 291
 • usnúti z usъp-n- 78, 237, usl m. usnul 253, usnúl 97, husnoul 242
 • usotiti 348
 • uspen, -ěn, ušpen(?) 319
 • uspiti, uspu 319
 • uspu v. usúti
 • ustanoven, val. -vlený 309
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).