z Mladoňovic, Petr: Pašije mistra Jana Husi

Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko), sign. 4519, 159r–168r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka
<<<10<159r159v160r160v161r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[159r]číslo strany rukopisu

Pašije mistra Jana Husi

Znamenaje, že mnozí mnohé věci a položenie o smrti slavné paměti mistra Jana Husi psali jsú jinak, nežli sě jest při něm dálo a stalo, ačkoli druzí snad dobrým úmyslem sú spisovali, ale že sú běhu a položenie cělého neviděli, protož, na mnohých miestech přidávajíce a druhde ujímajíce, jinak, než sě jest dálo a stalo, změnili sú, i zdálo mi sě užitečné z náramných a ustavičných proseb mnohých milovníkóv pravdy, chtěli by na památku budúcím toliko o smrti jeho, což sě je tu znamenitějšieho dálo, položiti, aby jeho nepřietelé, jenž ještě po smrti jeho zle o něm mluvie, usta svá stulili, a ti, jenž jemu přějí, jistotu stálosti a setrvánie jeho zvědúce v tak velikých nesnáziech, aby chválili boha a, života svého polepšiece, statečně i s životy svými pravdě, kterúž sú z zákona božieho od něho slýchali, slúžiti uměli.

Věztež tehda, od narozenie syna božieho po tisíci po čtyřech stech patnádctého, když jest ten sbor konstanský po jetí mistra Jana Husi v žalářích, v nichž jest držán byl, a zvláště u mnichóv kazatelóv, z náramného nabádanie mistra Štěpána Páleče, jemuž jest mistr Jan Hus byl mnoho dobrého učinil, a Michala, někdy faráře z Smradař, a tudiež mnoho jiných Čechóv, úhlavných nepřátel mistra Husi, rozličnými artikuli křivých svědkóv jeho trápil[1]v rukopise bylo nejprve zapsáno „trpěl“, poté přepsáno zřejmě touž rukou na „trápil“ a rozličně

X
1v rukopise bylo nejprve zapsáno „trpěl“, poté přepsáno zřejmě touž rukou na „trápil“
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 8 měsíci a 25 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).