[latinsko-české slovníky z rukopisu ostřihomského]

Esztergomi Fõszékesegyházi Könyvtár (Ostřihom, Maďarsko), sign. Ms. II 8, 58–63, 66–152. Editor Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<10<5859606162>>>>>
Skrýt ediční aparát
[58]číslo strany rukopisu

[A]text doplněný editorem littera, sicut dicit Ysidorus libro Ethimologiarumcizojazyčný text[1]Isidor, Etymologiae I,4,16, ideo in omnibus litteriscizojazyčný text[2]srov. linguis Brito s. v. A est prior, quia ipsa nascencium voces apperit. Unde dicitur in Historiacizojazyčný text[3]Comestor 1071: Masculus recenter natus eiulando dicit a, mulier vero e. Wersuscizojazyčný text[4]Walther, Proverbia 6855: E profert aut a quicquid processit ab Ewacizojazyčný text

Abba ebrayce, vulgaritercizojazyčný text otec

Abel, proprium nomen viri vel nomen lapidis, super quem posita fuit archa Domini, Regum VIcizojazyčný text[5]srov. ad Abelmagnum Vulg 1 Rg 6,18. Quidam tamen asserunt civitatem, que tunc Bethames dicebatur, postea dictam Abel, quod interpretatur luctus propter luctum Bethamarumcizojazyčný text[6]Brito s. v. Abel

Abissuscizojazyčný text propast

Abietariuscizojazyčný text tesař

Abhominosus gelubzelichcizojazyčný text[7]srov. něm. gelukselik Slov VKO M II 18, 182r

Abhominabiliscizojazyčný text nelický

Abortivuscizojazyčný text nedochódče velcizojazyčný text umřelé

Abusiocizojazyčný text zlý obyčej

Abscidiumcizojazyčný text nuož kopytový

Abducciocizojazyčný text odvod

Abroganscizojazyčný text sprostný

Ablactatuscizojazyčný text ostavený

Abrupta scharfcizojazyčný text[a]scharf] starf[8]srov. něm. scharf Slov VKO M II 18, 182r lom[b]lom] lam[9]emendace nejistá, může jít o něm. (srov. RybaSlov s. 2)

Abstrusumcizojazyčný text skryté

Abracizojazyčný text[c]Abra] Abya dirnelcizojazyčný text[d]dirnel] driuel[10]zkaženo z něm. dirne vel, srov. Slov VKO M II 18, 182r, proprium nomencizojazyčný text

Abdyas, servuscizojazyčný text[e]servus] serilis deicizojazyčný text

Absteriumcizojazyčný text nunvický duom

Abactorcizojazyčný text zajimač

Abiuraciocizojazyčný text zapřenie

Abstractumcizojazyčný text odtrženo

Acephaluscizojazyčný text[f]Acephalus] Cephalus bezhlav

Absolutecizojazyčný text obecně, privatecizojazyčný text[g]private] przyuate zvlášče[11]private zvlášče připsáno na pravém okraji soudobou rukou

Abigeuscizojazyčný text zájemník

Abortivuscizojazyčný text potracenec

Abiliscizojazyčný text hodný

Abstinenciacizojazyčný text strpenie

Absolutuscizojazyčný text osamělý

Acharuscizojazyčný text neberný[12]kalk za něm. ungeneme (srov. Slov VKO M II 18, 182r)

Achariscizojazyčný text nekrotký

Acharon, civitas, que dicitur Cesareacizojazyčný text

Achates, nomen viri vel lapidiscizojazyčný text

Acerracizojazyčný text kadidlová puška

Acercizojazyčný text dřevo neb ostromyslný

Acermoniacizojazyčný text ostrost neb křepkost

Acerbus et aciduscizojazyčný text kysel, rosolný

Acerbitascizojazyčný text horkost

Acerbecizojazyčný text[13]v rkp. původně Acerbie, škrtnuto i nesnáze adercizojazyčný text horkost, hořce

Acrisiacizojazyčný text koňská slepota

Acorcizojazyčný text porušené víno

Acrozimacizojazyčný text mále chleba[14]chybně m. málo nakvašený chléb za něm. wenik gesüret brot (Slov VKO M II 18, 182r)

Aciescizojazyčný text vojanská špice

Aciescizojazyčný text nožová ostrost

Aciescizojazyčný text očí ostrost velcizojazyčný text hleděnie

Acumen propriecizojazyčný text ostré

Acutacizojazyčný text ostrá zimnice

Acetarium et acetabulumcizojazyčný text octová bánie

Actacizojazyčný text zápisové, coš se stane

Acticaciocizojazyčný text úklad

Aciescizojazyčný text špic

Achinuscizojazyčný text zahradník

Achironcizojazyčný text peklo

Acedulacizojazyčný text trávní komár

Acinuscizojazyčný text matoliny

Acinum et aciatumcizojazyčný text

Acitabulum, instrumentum musicum ereum vel argenteumcizojazyčný text

Acubituscizojazyčný text lože aneb jiedla[h]jiedla] gyedlo miesto

Acalvuscizojazyčný text napřed lysý

Accolacizojazyčný text[i]Accola] Acula fremd akermancizojazyčný text[15]srov. něm. vrende ackyrman Slov VKO M II 18, 182r

Aculeuscizojazyčný text osten, wersuscizojazyčný text[16]Johannes de Garlandia, Equivoca 9r: Actor agit libros, pastor pecudes, puer annos. Hic agit, hic ducit, transit et hiccizojazyčný text

Actorcizojazyčný text skladač

Acticumcizojazyčný text rychlo

Auctorcizojazyčný text rozmnožitel

Actalabuscizojazyčný text[17]v rkp. původně Achabalus, nadepsáno ct chrúst

Acera grundromcizojazyčný text[18]srov. něm. grunderam Slov VKO M II 18, 182r

Acidulacizojazyčný text ščevík

Acuscizojazyčný text plevný osten

Acupittacizojazyčný text vázané rukavice

Acromencizojazyčný text horec, sicut aliumcizojazyčný text smrdutá

Acroculum gele ryzecizojazyčný text[19]srov. něm. gele rise Slov VKO M II 18, 182r

Accepciocizojazyčný text vzácnost

Acceptuscizojazyčný text vzácný

Accidenscizojazyčný text příhoda

Accio puracizojazyčný text účinek

Acolacizojazyčný text súsed, spolubydlenec

Achiton dicitur esse natura senciendicizojazyčný text moc čitedlnosti

X
ascharf] starf
blom] lam
cAbra] Abya
ddirnel] driuel
eservus] serilis
fAcephalus] Cephalus
gprivate] przyuate
hjiedla] gyedlo
iAccola] Acula
1Isidor, Etymologiae I,4,16
2srov. linguis Brito s. v. A
3Comestor 1071
4Walther, Proverbia 6855
5srov. ad Abelmagnum Vulg 1 Rg 6,18
6Brito s. v. Abel
7srov. něm. gelukselik Slov VKO M II 18, 182r
8srov. něm. scharf Slov VKO M II 18, 182r
9emendace nejistá, může jít o něm. (srov. RybaSlov s. 2)
10zkaženo z něm. dirne vel, srov. Slov VKO M II 18, 182r
11private zvlášče připsáno na pravém okraji soudobou rukou
12kalk za něm. ungeneme (srov. Slov VKO M II 18, 182r)
13v rkp. původně Acerbie, škrtnuto i
14chybně m. málo nakvašený chléb za něm. wenik gesüret brot (Slov VKO M II 18, 182r)
15srov. něm. vrende ackyrman Slov VKO M II 18, 182r
16Johannes de Garlandia, Equivoca 9r
17v rkp. původně Achabalus, nadepsáno ct
18srov. něm. grunderam Slov VKO M II 18, 182r
19srov. něm. gele rise Slov VKO M II 18, 182r
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 8 měsíci a 25 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).