Vočehovský, Jan: Krátkej spis o morové nemoci…

Prostějov: Günther, Jan, 1552. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 G 26, A1r–G3r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

při[A5r]číslo strany rukopisuchází a ne od každého může poznána býti, ač druhdy také i s třesením a s horkostí bývá, zvláště když ta porušená vlhkost ven z žil oplývá, však při počátku obyčejně na kuoži těla zimomary se ukazují a vnitř v těle pálí, čím dále, vždy více, a potom hned jiné těžkosti se ukazují, jakož prvé oznámeno. A časem také i to bejvá, že se prvé hlíza aneb pryskejř vyvrže, nežli se zimnice ukáže, ale má každý věděti, že vždy ta zimnice a vnitřní zkažení předchází etc.cizojazyčný text O tom kdo chce více věděti, čti sobě Hipokrata v druhých a v třetích knihách Epidimiorumcizojazyčný text, Galena v prvních kněhách O rozdílu zimnic v kapitole čtvrté a páté, Avicenu v čtvrtých kněhách, první ffencizojazyčný text, o zimnici morní.

{II.}textový orientátor Dále bylo by při tom potřebí nětco oznámiti, jaké by to vlhkosti byly, z nichžto, když se poruší, tato zimnice pochází, a kterak se v jed obracují, jako při definicí položeno jest, ale obávám se, aby má řeč a mé před se vzetí, přes [A5v]číslo strany rukopisuuložený cíl dále nepadlo, však pro obecní lid kratičce toho dotknu a potom radějí o příčinách povím.

I má každý toho takovú vědomost míti, že člověk ze čtyř vlhkostí (jenž čtyry živly v sobě obsahují), totiž z krve, z kolery, z flegmy, a z melankolí, jest učiněn a těmi, dokud ony v svém glejchu a v své mírnosti stojí, trvá a zdrav jest. A zase, když z svého glejchu a mírnosti vystupují aneb se kazí, hned ten člověk nezdrav, a hyne. Ale tak velikej rozdíl při smíšení těch vlhkostí se nachází, že z mnoha tisíc jeden druhému nemuože se ve všem podobnej najíti, o čemž tuto psáti není mé před se vzetí. Však proto nic méně od těch čtyř vlhkostí toliko čtyři rozdíly komplexí vobyčejně od jiných se pokládají a počítají, totižto: v kterém těle nejvíc krev nad jinými vlhkostmi panuje, nazývaji toho býti krevního přirození, a v kterém kolera, to jest pěnokrev, kolericacizojazyčný text, též v kterém studenokrev, flegcizojazyčný text[A6r]číslo strany rukopisumatica,cizojazyčný text

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).